• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”

Marta Kożuchowska-Warywoda
(inne teksty tego autora)

Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA została powołana w grudniu 2016 r. przez fundatorów: Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Wolters Kluwer celem prowadzenia działań związanych z podnoszeniem świadomości społeczeństwa, przede wszystkim prawnej świadomości dzieci i młodzieży. Jest równocześnie kontynuacją działalności Fundacji Centrum Kształcenia Sędziów.

Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa polskiego, przeciwdziałanie patologiom, upowszechnianie wiedzy o ochronie wolności i praw człowieka, a także działań na rzecz rozwoju demokracji i integracji europejskiej.


Zdj. Krzysztof Michałowski (Biuro prasowe SN)

Od stycznia 2017 r. działa nasza strona internetowa www.edukacja.iustitia.prawo.pl, na której w zakładce „Zasoby edukacyjne” udostępniamy materiały charakterze edukacyjnym, przydatne do prowadzenia zajęć dla młodzieży. Prezentujemy scenariusze lekcji dla młodzieży ponadgimnazjalnej nagrodzone w konkursie „Jak zaprzyjaźnić się z prawem?”, które można wykorzystać na zajęciach z podstaw prawa lub wiedzy o społeczeństwie. Na stronie jest również dostępny w formie audiobooka aktualny tekst Konstytucji RP czytany przez popularnych aktorów: Bożenę Targosz i Jacka Rozenka. Strona jest wykorzystywana do informowania o bieżących wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, przykładowo o spotkaniach z prawnikami w ramach działalności Warszawskiej Kafejki Prawnej „Prosto o Prawie”.

Fundacja posiada również profil na portalu społecznościowym Facebook – www.facebook.com/FEPI.fundacja.iustitia, na którym na bieżąco informujemy o naszych aktualnych działaniach, promujemy wszelkie działania o charakterze edukacyjnym jak np.: Warszawską Kafejkę Prawną Prosto o Prawie czy cykl wykładów dla prawników organizowanych przez Stowarzyszenia Sędziowskie, Wolne Sądy i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jednym z głównych celów Fundacji jest aktywny udział w organizacji i promocji Dnia Edukacji Prawnej oraz Dnia Wymiaru Sprawiedliwości. Począwszy od 2017 r. Fundacja zajmuje się przygotowaniem i dystrybucją plakatów promujących te dwa wydarzenia i związane z nimi działania oddziałów SSP „Iustitia”. Każdy z plakatów zawiera rysunek sędziego Arkadiusza Krupy, rysownika znanego jako „Ślepym Okiem Temidy”, który wspiera nasze działania swoim talentem.

W 2017 r. Fundacja wspólnie z zespołem edukacyjnym Stowarzyszenia „Iustitia” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowała konkurs dla młodzieży na esej „Trzy najważniejsze Prawa Człowieka – uzasadnij wybór”. Główną nagrodą była publikacja eseju w Kwartalniku „Iustitia” oraz spotkanie z Adamem Bodnarem i udział w warsztatach zorganizowanych przez Biuro RPO.


Zdj. Krzysztof Michałowski (Biuro prasowe SN)

W dniach 19–20.10.2017 r. Fundacja uczestniczyła w kongresie Edukacja i Rozwój, gdzie został zaprezentowany podręcznik „Apteczka Prawna”. Również w 2017 r. udało się nam pozyskać dotację od Fundacji Clifford Chance w wysokości 10 000 zł, która została przeznaczona na organizację Dnia Edukacji Prawnej w 2018 r. Środki te pozwoliły nam na druk i dystrybucję plakatów promujących wydarzenie oraz ­ekologicznych toreb z rysunkiem Ślepym Okiem Temidy, które w formie prezentu były rozdawane młodzieży.

W 2018 r. działalność Fundacji koncentrowała się na promocji kolejnej edycji Dnia Edukacji Prawnej (DEP). Udało nam się włączyć w organizację działań edukacyjnych sędziów Sądu Najwyższego. W ramach DEP uczniowie warszawskich szkół średnich mieli możliwość zwiedzenia budynku Sądu Najwyższego i spotkania z sędzią ­Stanisławem ­Zabłockim w jego gabinecie. Podczas spotkania był czas na dyskusję i padło wiele ciekawych pytań m.in. o koncepcję winy w prawie karnym. Sędzia Jacek Gudowski przygotował i wygłosił niezwykle interesujący wykład na temat rozwoju polskiego sądownictwa w czasie 20-lecia międzywojennego. Dodatkowo odbyła się prezentacja działalności Fundacji Court Watch.

Na stronie Fundacji zamieściliśmy wykaz wszystkich działań edukacyjnych organizowanych przez oddziały SSP „Iustitia” w Dniu Edukacji Prawnej, polegające na spotkaniach sędziów z młodzieżą, organizacji wykładów, prezentacji i konkursów, a także jednego z najciekawszych wydarzeń – symulacji rozpraw sądowych.

W ramach organizacji Dnia Edukacji Prawnej w 2018 r. Fundacja wspólnie ze Stowarzyszeniem „Iustitia” przygotowała kolejny konkurs „Mój sąd w obiektywie”. Zostały nagrodzone trzy prace fotograficzne, które można obejrzeć na stronie Fundacji. Dodatkowo wyróżniono czterech autorów prac – uczniów Ośrodka Wychowawczo-Szkoleniowego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. Podobnie jak rok wcześniej laureaci konkursu razem z klasami i wychowawcami spotkali się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem i uczestniczyli w warsztatach na temat Praw Człowieka, przygotowanych przez Biuro RPO.

Strona 1 z 212