Marta Kożuchowska-Warywoda

  • Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”
  • Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA została powołana w grudniu 2016 r. przez fundatorów: Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA i Wolters Kluwer celem prowadzenia działań związanych z podnoszeniem świadomości społeczeństwa, przede wszystkim prawnej świadomości dzieci i młodzieży. Jest równocześnie kontynuacją działalności Fundacji Centrum … Czytaj dalej