• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”

Marta Kożuchowska-Warywoda

(inne teksty tego autora)

W 2018 r. objęliśmy patronatem projekt społeczny zajmujący się promocją edukacji prawnej „Lex On” realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”. Czwórka młodych ludzi z poznańskiego liceum zorganizowała warsztaty wiedzy o prawie dla uczniów gimnazjów i liceów, podczas których wykorzystywano podręcznik „Apteczka Prawa”. Zajęcia dotyczyły takich tematów jak: prawa człowieka, ochrona dóbr osobistych czy ochrona danych osobowych. Ko­lejnym projektem organizowanym w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” była konferencja „Nasza sPrawa – Dzień Aktywnego Społeczeństwa” zorganizowana przez młodzież z warszawskich liceów im. Tadeusza Czackiego i im. Stefana Batorego w Warszawie. Wśród panelistów konferencji znaleźli się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziec­ka. Członkowie zarządu Fundacji w ramach konferencji przeprowadzili warsztaty o źródłach prawa i edukacji prawnej.


Zdj. Krzysztof Michałowski (Biuro prasowe SN)

Kolejnym projektem, w którym braliśmy udział był IX Piknik Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, który odbył się w 15.9.2018 r. w Warszawie. Fundacja Edukacji Prawnej wspólnie z Okręgową Radą Adwokacką i Fundacją Court Watch przygotowała symulację rozprawy sądowej, której tematem było przestępstwo ­stalkingu. Rozprawa z udziałem uczestników pikniku odbyła się w warunkach plenerowych i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, głównie młodzieży.

Również we wrześniu 2018 r. Fundacja została zaproszona do współpracy przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego w ramach „Akademii Młodego Obywatela”. Dzięki uprzejmości Sądu Najwyższego przygotowaliśmy dwa spotkania, podczas których młodzież mogła zwiedzić niezwykle interesujący budynek sądu łącznie z ogrodem na dachu. Sędziowie oddziału warszawskiego SSP „Iustitia” przygotowali i przeprowadzili warsztaty poświęcone prawom i obowiązkom uczestników postępowań sądowych.

W grudniu 2018 r. SSP „Iustitia”, Inicjatywa Wolne Sądy we współpracy z Sądem Najwyższym i Fundacją Edukacji Prawnej „Iustitia” wspólnie przygotowali spektakl – symulację rozprawy karnej „Proces Wilka”. Podczas tego wydarzenia uczniowie szkół podstawowych mogli uczestniczyć w symulowanej rozprawie sądowej, wyreżyserowanej przez profesjonalistę Michała Zadarę i z udziałem aktorów m.in. Julii Kamińskiej i Piotra Zelt. Przewodniczącym składu sędziowskiego został SSN Michał ­Laskowski, który wspólnie z SSN Katarzyną Gonerą i SSO Krystianem Markiewiczem skazali Wilka za połknięcie Babci i Czerwonego Kapturka na 10 lat ograni­czenia ­wol­ności, dozór elektroniczny, zakaz opuszczania lasu i dozór kuratora. Fundacja wspólnie z Wydawnictwem Wolters Kluwers przygotowała dla publiczności drobne upominki w postaci maskotek. Popularność i pozytywny odbiór tego wydarzenia przerósł nasze oczekiwania, dlatego jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa będzie kontynuowana już w najbliższej przyszłości.


Zdj. Krzysztof Michałowski (Biuro prasowe SN)

W 2019 r. naszym największym wyzwaniem będzie organizacja kolejnego Dnia Edukacji Prawnej, będzie to już trzecia edycja tego wydarzenia. W tym miejscu chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do współpracy i organizacji spotkań z młodzieżą o charakterze edukacyjnym. Będziemy starali się zapewnić Państwu jak co roku plakaty, drobne upominki i ofertę nabycia podręczników „Apteczek Prawnych” w promocyjnej cenie przygotowanej specjalnie na to wydarzenie przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zachęcamy również do organizacji symulowanych rozpraw sądowych, które są formą aktywnego uczestnictwa młodzieży w działaniach edukacyjnych i cieszą się największą popularnością, nawet pomimo wyjątkowego zainteresowania tą formą aktywności Rzeczników Dyscyplinarnych. Co może młodym ludziom lepiej przybliżyć reguły działania machiny wymiaru sprawiedliwości niż udział w takiej rozprawie, zmierzenie się z rolą świadka, prokuratora, adwokata czy sędziego. Jeśli w przyszłości będą zmuszeni wziąć udział w prawdziwej rozprawie, to będą świadomi swoich praw i obowiązków, a stres z tym związany będzie zdecydowanie mniejszy. A jeśli jest to przy okazji świetna zabawa, to tym większy sukces organizatorów. Osobiście wyrażam przekonanie, że kolejny Dzień Edukacji Prawnej pozwoli nam po raz kolejny pokazać nasze zaangażowanie w budowanie świadomości prawnej młodzieży i rozmach podejmowanych akcji o charakterze edukacyjnym.

 

* Autorka jest prezesem oddziału warszawskiego SSP „Iustitia”; sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Strona 2 z 212