• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(33)/2018, dodano 16 stycznia 2019.

Sprawozdanie z konferencji „Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości” Warszawa, 23.4.2018 r.

Barbara Cis
(inne teksty tego autora)

W toku dyskusji poruszano kwestie dotyczące m.in. przyszłości mediacji w Polsce, kosztów postępowania mediacyjnego oraz komputeryzacji wymiaru sprawiedliwości i elektronizacji wydawania orzeczeń. Dr G. Reissner wyjaśnił, w jaki sposób przebiega postępowanie mediacyjne oraz jak zbudowana jest struktura mediacji w Austrii.

Prof. S. Sołtysiński na zakończenie dodał, że udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości może mieć na władzę sądowniczą bardzo pozytywny wpływ, jednak wymaga ogromnej pracy mającej na celu zwiększenie zaufania obywateli do sądów i sędziów.

Konferencję zamknął prof. K. Markiewicz, który podziękował uczestnikom za przybycie. K. Markiewicz wyraził nadzieję, że konferencja będzie źródłem wiedzy i kontaktów oraz impulsem dla przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyków podjęcia działań do budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i zwiększaniu udziału obywateli w sprawowaniu władzy sądowniczej poprzez stworzenie efektywnych instytucji i rozwiązań realizujących ten postulat.

* Autorka jest doktorantką w Katedrze Postępowania Cywilnego na WPiA Uniwersytetu Śląskiego oraz aplikantką radcowską Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

Strona 5 z 512345