• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(7)/2012, dodano 23 kwietnia 2012.

System sądownictwa w Słowenii (w zarysie)

Dariusz Drajewicz
(inne teksty tego autora)

W Słowenii funkcjonuje sądownictwo powszechne, konstytucyjne oraz administracyjne. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie organizacji słoweńskiego wymiaru sprawiedliwości oraz zakresu kompetencji sądów, działających w jego ramach.

Wpływ obcych kultur prawnych

Sąd Najwyższy, Sąd Wyższy oraz Sąd Okręgowy w Lublanie

Sąd Najwyższy, Sąd Wyższy oraz Sąd Okręgowy w Lublanie

Słoweński system prawa pozostaje pod silnym wpływem kultury prawa germańskiego1. Słowenia od X w. aż do I wojny światowej była poddawana ingerencjikulturowej oraz politycznej Cesarstwa Niemieckiego, a następnie Austriackiego oraz Austriacko-Węgierskiego2.

Istotny wpływ na treść prawa słoweńskiego miała federacja z Serbią. Po I wojnie światowej Słowenia wchodziła w skład monarchii trialistycznej Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, później przekształconej w Królestwo Jugosławii. Po II wojnie światowej stała się częścią Jugosławii, od której się odłączyła w 1991 r.3.

 

Republika

Zgodnie z Konstytucją z 1991 r., Słowenia jest republiką, a głową państwa – prezydent wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję z prawem reelekcji. Parlament składa się z2 izb: Zgromadzenia Państwowego i Rady Państwa. Centralnym organem władzy wykonawczej jest rząd. Zgromadzenie Państwowe wybiera premiera i powołuje ministrów. Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy4.

Strona 1 z 41234