• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(7)/2012, dodano 23 kwietnia 2012.

System sądownictwa w Słowenii (w zarysie)

Dariusz Drajewicz
(inne teksty tego autora)


Dariusz Drajewicz – autor jest sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, członkiem Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej SPP „Iustitia”.

1 M. Čarni, Š. Košak, A Guide to the Republic of Slovenia Legal System and Legal Research, New York 2006 (tekst opublikowany w ramach Hauser Global Law School Program przez New York University School of Law, dostępny w wersji elektronicznej w języku angielskim na: http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Slovenia.htm).

2 Wielki Encyklopedyczny Atlas Świata. T. 3, pod red. B. Kaczorowskiego, Warszawa 2006, s. 48.

3 Ibidem, s. 48–49.

4 Ibidem, s. 49.

5 P. Mikuli, System konstytucyjny Słowenii, Warszawa 2004, s. 52; M. Čarni, Š. Košak, op. cit.

6 P. Mikuli, op. cit., s. 52.

7 Organisation of the Judicial System of the Republic of Slovenia (tekst opublikowany przez The European Commission for the Efficiency of Justice [CEPEJ], dostępny w wersji elektronicznej w języku angielskim na: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/profiles/CourtSystemSlovenia_en.pdf ).

8 Ibidem; M. Čarni, Š. Košak, op. cit.; Sodni sistem (tekst opublikowany przez Sodstvo Republike Slovenije, dostepny w wersji elektronicznej w języku słoweńskim na: http://www.sodisce.si/sodisca/sodni_sistem).

9 P. Mikuli, op. cit., s. 52; M. Čarni, Š. Košak, op. cit.; Sodni system…, op. cit.

10 Tekst Konstytucji Słowenii dostępny w języku polskim w: P. Winczorek, Konstytucja Republiki Słowenii, Warszawa 1994 oraz w językach słoweńskim, francuskim, niemieckim i angielskim na stronie Sądu Konstytucyjnego Słowenii (wersja w języku angielskim: http://www.us-rs.si/
en/about-the-court/legal-basis/constitution; w języku słoweńskim: http://www.us-rs.si/media/ustava.pdf.pdf). W słoweńskim tekście Konstytucji nazwy organów państwowych pisane są z małej litery (P. Winczorek, op. cit., s. 30). Dotyczy to także innych tekstów urzędowych (spostrzeżenia własne).

11 P. Winczorek, op. cit., s. 20.

12 P. Mikuli, op. cit., s. 53.

13 P. Winczorek, op. cit., s. 21.

14 Spostrzeżenia własne z Sądu Okręgowego w Lublanie.

15 Wielki Encyklopedyczny…, op. cit., s. 48.

16 W stolicy mają także siedziby wszystkie inne najważniejsze sądy: Konstytucyjny, Obrachunkowy i Administracyjny (spostrzeżenia własne; M. Čarni, Š. Košak, op. cit.).

Strona 4 z 41234