• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(2)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Turcja

Łukasz Piebiak
(inne teksty tego autora)

Droga Koleżanko, Drogi Kolego

Jak zapewne wiecie, Turcja znajduje się w przededniu referendum.

Pod referendum, oprócz różnych spraw socjalnych i społecznych, poddano również kwestię zmiany Konstytucji, w trakcie którego głosowana będzie kwestia zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Przewiduje się dwie główne zmiany Konstytucji dotyczące wymiaru sprawiedliwości:

Planuje się zmianę składu i sposobu funkcjonowania Wysokiej Rady Sędziów i Prokuratorów (High Council of Judges and Prosecutors), taka sama zmiana ma dotyczyć również trybunału Konstytucyjnego.

My jako YARSAV – Tureckie Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów (Turkish Association of Judges and PRosecutors) poinformowaliśmy koleżanki i kolegów podczas spotkania w Ankarze o naszym stanowisku dotyczącym planowanych zmian legislacyjnych.

Naszym zdaniem, planowane zmiany służyć mają ograniczeniu niezawisłości sędziów w Turcji.

W związku z powyższym, jako Stowarzyszenie Sędziów i Prokuratorów próbowaliśmy informować społeczeństwo o potencjalnych zagrożeniach, jakie niosą za sobą planowane zmiany legislacyjne.

Obserwujemy niestety, że po tym jak zintensyfikowaliśmy nasze wysiłki zmierzające do poinformowania społeczeństwa o szczegółach zmian, spotykały nas obelgi i lekceważenie ze strony rządu.

Jednym z przykładów może być wypowiedź premiera podczas wiecu referendalnego, który skrytykował partie polityczne i ruchy społeczne wypowiadające się przeciwko planowanym zmianom.

„Kto ich wspiera? YARSAV. Jak to możliwe? Jak to się może zdarzać? Czy można w ogóle stworzyć stowarzyszenie sędziów? Obserwowaliśmy to przed 12 września. Niestety, w tamtym czasie działały związki zawodowe, stowarzyszenia zrzeszające policjantów i nauczycieli. Później te stowarzyszenia dzieliły się i wzajemnie się zwalczały. YARSAV znalazło lukę w prawie i samo się powołało. Przy pierwszej nadarzającej się okazji musimy z tym skończyć. Po pierwsze, wszystkie stowarzyszenia tego rodzaju nie mogą istnieć i zrzeszać wśród sędziów i prokuratorów. Mówi się, że takie rozwiązania przewidują uregulowania Unii Europejskiej. Nie ma obowiązku wprowadzania w życie wszystkiego co działa w Unii”.

Po tej deklaracji niemal codziennie Premier i ministrowie głoszą podobne poglądy w społeczeństwie na temat tzw. „wolności stowarzyszania się sędziów i prokuratorów”.

Nasze doświadczenie jako stowarzyszenia, które od niemal czterech lat walczy o swoje istnienie, wskazuje dobitnie, że działania rządu zmierzające do zmiany nastawienia społecznego względem demokracji i Unii Europejskiej zmierzają w swojej istocie do znacznego ograniczenia niezawisłości wymiaru sprawiedliwości.

Rząd lekceważy prawa i wolności obywatelskie, w szczególności wolność zrzeszania się sędziów i prokuratorów. Celem władzy wykonawczej jest zlikwidowanie opozycji pod każdą postacią, w tym również stowarzyszeń takich jak YARSAV, na co wskazują działania i wypowiedzi.

Naszym zdaniem, wypowiedź Premiera to nie tylko zagrożenie dla wolności zrzeszania się sędziów i prokuratorów w Turcji, ale również dla rosnącej solidarności stowarzyszeń sędziowskich i prokuratorskich na całym świecie.

Po zestawieniu wypowiedzi, że „działamy w celu dalszej demokratyzacji Turcji” z jednej strony, a z drugiej strony deklaracji, że „nie możemy pozwolić na zrzeszanie się sędziów i prokuratorów”, jasna staje się rozbieżność pomiędzy obiema deklaracjami.

Oczekujemy waszego wsparcia w tej kwestii zarówno w formie deklaracji, listów itp. wysyłanych do nas, w których przedstawilibyście tureckiemu społeczeństwu, jak ważna jest kwestia wolności zrzeszania się sędziów i prokuratorów dla niezależności i efektywności wymiaru sprawiedliwości i demokratycznego społeczeństwa.

Bardzo prosimy o przesyłanie waszych pomysłów lub listów na nasz adres e-mail, a my ze swojej strony postaramy się o opublikowanie go w prasie, telewizji portalach internetowych, tak aby tureckie społeczeństwo było o tym poinformowane.

Dziękuję.

Emine Ülker Tarhan

Prezes YARSAV

Strona 2 z 3123