• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(2)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Turcja

Łukasz Piebiak
(inne teksty tego autora)

Szanowna Pani Sędzio Emine Ülker Tarhan!

W imieniu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, chciałbym Pani serdecznie podziękować za poinformowanie nas o niezwykle istotnych kwestiach, które dzieją się obecnie w Turcji.

Historia i doświadczenia minionego tysiąclecia pokazują w sposób dobitny, że to właśnie władza sądownicza w wielu krajach ogarniętych tyranią, czy to władzy wykonawczej, czy też ustawodawczej, była czynnikiem ograniczającym wpływ władzy totalitarnej na losy przeciętnego obywatela. Lord Coke, wybitny angielski minister sprawiedliwości, powiedział niegdyś, że sędziowie to „lwy siedzące u stóp tronu”, co oznacza, że sprawiedliwa władza wykonawcza nie może istnieć bez wsparcia władzy sądowniczej stojącej na straży nienaruszalności prawa. Nie ulega wątpliwości, że celem wielkiego Atatürka, który prowadził walkę o nowoczesną Turcję, nie było stworzenie kraju, w którym rząd mógłby ograniczać prawa i wolności obywatelskie. Jesteśmy przekonani, że tylko niezawisła władza sądownicza, równa i niezależna wobec władzy wykonawczej i ustawodawczej, jest najlepszą gwarancją praw i wolności obywatelskich. Jak powiedziano wiele lat temu, i co należy bez końca powtarzać, najważniejszym obowiązkiem sędziów i sądów jest stwierdzanie czym jest prawo, a to dotyczy wszystkich aspektów prawa, w tym prawa konstytucyjnego.

Jeśli chodzi o prawo do tworzenia stowarzyszeń w ramach wymiaru sprawiedliwości, nie ma żadnych wątpliwości, jak niepoważne jest twierdzenie, że sędziowie nie mają tych samych praw co obywatele, których praw chronią. Taki argument jest absurdalny na pierwszy rzut oka i sprzeczny jest ze współczesnym pojęciem demokracji. Przecież bez możliwości wymiany idei nie ma postępu w społeczeństwie, a jeśli nie możemy się spotykać, to nie możemy wymieniać idei. Nie trzeba być sędzią, żeby to zrozumieć.

Pani list w sposób niezwykle obrazowy opisuje wydarzenia, które obecnie mają miejsce w Pani kraju, a my ze swojej strony apelujemy do władz tureckich i Pani rodaków, do podjęcia działań, które zapewnią niezależność sądownictwa w przyszłości. Możecie być Państwo pewni, że my w Polsce rozumiemy, jak ważna jest walka o prawa i wolności. W tych działaniach będziemy Was wspierać. Życzymy powodzenia.

Maciej Strączyński

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”


* Autor jest sędzią Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, prezesem zarządu Oddziału Warszawskiego i członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Przewodniczącym Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Stowarzyszenia.

1 Tureckiego Stowarzyszenia Sędziów i Prokuratorów; http://www.yarsav.org.tr.

2 Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertes – Sędziowie i Prokuratorzy dla Wolności i Demokracji; http://medelnet.org.

3 Europejskie Stowarzyszenie Sędziów – regionalna grupa Światowego Stowarzyszenia Sędziów, European Association of Judges Regional Group of Intenrational Association of Judges, http://www.iaj-uim.org

Strona 3 z 3123