• Wieści ze świata
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

USM (Związkowa Unia Sędziów) – związek zawodowy sędziów we Francji

Emil Szczepanik
(inne teksty tego autora)

Związkowa Unia Sędziów (USM) jest głównym związkiem zawodowym sędziów francuskich (prawa prywatnego). Jest to związek apolityczny i pluralistyczny. USM jest członkiem fundatorem Międzynarodowej Unii Sędziów i Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.

W 2009 r. związek obchodził 35-lecie swego istnienia, jako następca Federalnej Unii Sędziów (UFM), stowarzyszenia założonego 29 lat wcześniej.

Zgodnie ze swym statutem, USM ma przede wszystkim za cel:

  • zapewnianie niezależności urzędu sędziowskiego, jako gwarancji praw i wolności obywatelskich;
  • obronę interesów społecznych i materialnych sędziów oraz pracowników sądowych w szczególności co do ich rekrutacji, kształcenia oraz rozwoju zawodowego;
  • przyczynianie się do rozwoju prawa i instytucji wymiaru sprawiedliwości, aby promować dostępność sądownictwa, wydajność i humanitaryzm.

USM wybiera co dwa lata swego prezesa (obecnie jest to Chrisophe Regnard, który został w ten sposób wybrany w październiku 2008 r.) i 25 członków rady krajowej, którzy wybierają spośród siebie 8 członków biura krajowego. Związki regionalne składają się z członków z obszaru danego sądu apelacyjnego, w tym z sądów od nich zależnych. Wybierają one biuro regionalne, reprezentowane przez delegata regionalnego.

USM odgrywa główną rolę we francuskim sądownictwie od wielu lat, jako organizacja zrzeszająca 2000 osób na 8200 sędziów.

W listopadzie 2009 r. odbył się doroczny kongres USM, na którym wskazano główne problemy francuskiego sądownictwa:

  • reforma procedury karnej;
  • postępowanie wobec nieletnich.

Wskazano także na naruszanie niezależności sędziowskiej w Europie oraz na nadużycia władzy wykonawczej w odniesieniu do sądownictwa administracyjnego oraz finansowego.

W trakcie dyskusji przedstawiono opinię co do kontynuacji reformy Wyższej Rady Sądownictwa, tj. w przedmiocie wprowadzenia w życie wcześniej przyjętej zmiany Konstytucji w zakresie Wyższej Rady Sądownictwa. Reforma dotyczy możliwości wystąpienia przez strony z żądaniem wszczęcia procedury dyscyplinarnej przeciwko sędziemu, ale tylko w przypadkach, w których strona w sposób rzeczywisty została dotknięta przewinieniem dyscyplinarnym.

Zwrócono również uwagę na zmiany prawa wprowadzające możliwość zajmowania lub wizytowania przez władzę sądowniczą miejsc sklasyfikowanych jako objęte „tajemnicą obrony”, bez wcześniejszego odtajnienia przez ministra obrony.

Szeroko odniesiono się do zapowiedzi likwidacji instytucji sędziego śledczego i związanej z tym reformy procedury karnej, mających swe źródło w nieprawidłowościach w stosowaniu prawa przy rozstrzyganiu głośnej sprawy określanej jako afera d’Outreau (skandal pedofilski).

Sędziowie francuscy kontestują projekt przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości, Michele Alliot-Marie. Spór z ministerstwem pogłębił się w tym roku, o czym świadczą informacje podane na stronie internetowej USM.

Strona 1 z 212