Emil Szczepanik

 • Wyższa Rada Sądownictwa
 •  W dniu 23.1.2011 r. weszła w życie zmiana ustawy dotycząca francuskiego odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa – Wyższej Rady Sądownictwa (Conseil Superieur de la Magistrature). Organ ten zajmuje się przede wszystkim nominacjami sędziowskimi i prokuratorskimi, stojąc na straży niezawisłości sędziowskiej. Najpoważniejszą zmianę … Czytaj dalej

 • USM (Związkowa Unia Sędziów) – związek zawodowy sędziów we Francji
 • Związkowa Unia Sędziów (USM) jest głównym związkiem zawodowym sędziów francuskich (prawa prywatnego). Jest to związek apolityczny i pluralistyczny. USM jest członkiem fundatorem Międzynarodowej Unii Sędziów i Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. W 2009 r. związek obchodził 35-lecie swego istnienia, jako następca Federalnej Unii Sędziów (UFM), … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Polskie ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sprzeczne z prawem UE
  • czytaj dalej
  • Sprawy sędziów Łukasza Bilińskiego i Pawła Juszczyszyna przed ETPCz ze statusem „pilne”
  • czytaj dalej
  • Sprawozdanie z I Częstochowskiej Konferencji Prawniczej „Rola prawników w funkcjonowaniu Państwa Prawa”, 1.3.2019 r.
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria