Emil Szczepanik

  • Wyższa Rada Sądownictwa
  •  W dniu 23.1.2011 r. weszła w życie zmiana ustawy dotycząca francuskiego odpowiednika Krajowej Rady Sądownictwa – Wyższej Rady Sądownictwa (Conseil Superieur de la Magistrature). Organ ten zajmuje się przede wszystkim nominacjami sędziowskimi i prokuratorskimi, stojąc na straży niezawisłości sędziowskiej. Najpoważniejszą zmianę … Czytaj dalej

  • USM (Związkowa Unia Sędziów) – związek zawodowy sędziów we Francji
  • Związkowa Unia Sędziów (USM) jest głównym związkiem zawodowym sędziów francuskich (prawa prywatnego). Jest to związek apolityczny i pluralistyczny. USM jest członkiem fundatorem Międzynarodowej Unii Sędziów i Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. W 2009 r. związek obchodził 35-lecie swego istnienia, jako następca Federalnej Unii Sędziów (UFM), … Czytaj dalej