• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(17)/2014, dodano 11 listopada 2014.

Więcej władzy dla ministra, mniej dla sędziów rejonowych

Zarząd SSP „Iustitia” apeluje do zgromadzeń o zajmowanie stanowisk w kwestii tego projektu. Jako pierwsze wypowiedziało się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Białostockiego5, a kilka dni później Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie. W dniu 13.10. b.r. tej samej treści uchwałę przyjął organ samorządowy na szczeblu apelacyjnym – Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej. Uchwały, jakie te gremia podjęły, są identycznej treści, różnią się tylko nazwą podejmującego organu i są krytyczne względem przedstawionego projektu. Poprzednio w tym temacie wypowiedziało się już Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Warszawskiej. (IS)

 

1 Druk nr 2680, dostępny na: www.sejm.gov.pl.

2 K 31/12, Dz.U. z 2013 r. poz. 1433.

3 Wyrok ETPCz z 9.2.2012 r., skarga nr 42856/06, dostępne na: www. http://hudoc.echr.coe.int.

4 Zob. http://tnijurl.com/komisja.

5 Zob. http://iustitia.pl/uchwaly/911-zgromadzenia-sedziow-protestuja-przeciwko-ograniczaniu-uprawnien-sedziow-rejonowych.

Strona 3 z 3123