• Z trybunałów europejskich
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

Wokanda luksemburska.
Trudna sztuka autoprezentacji, czyli o tym, jak organ podający się za KRS walczy o ponowne otwarcie ustnego etapu postępowania przed TSUE przez pryzmat wypowiedzi członków tego organu

Joanna Hetnarowicz-Sikora
(inne teksty tego autora)

Gdy pilot myli trasę, nie zestrzeliwuje się samolotu

Na stwierdzenie jednego z członków składu, że ustawa ogranicza osoby uprawnione do wskazania kandydatów sędzia J. Dudzicz wskazał, że w tym zakresie właśnie trzeba powrócić do kontekstu społecznego czy politycznego, bo rzeczywiście do konkursu zgłosiło się bardzo mało kandydatów. Kandydaci uzyskali wymaganą, ale nie zawsze wielką liczbę głosów poparcia ze środowiska sędziowskiego. Przyczyny, dla których kandydatów w ogóle było tak mało i dla których kandydaci mieli tak mało głosów (zdarzały się przypadki, że głosy poparcia zostały wycofane) sędzia J. Dudzicz upatrywał w bojkocie ogłoszonym przez niektóre środowiska sędziowskie. Bojkot ten, zdaniem sędziego, ogłoszony został po to, by sędziowie nie brali udziału w nowej procedurze, co sprowadzało się do tego, by konstytucyjny organ państwa nie mógł funkcjonować. Tu należy właśnie upatrywać tego kontekstu społecznego. Bo nic nie stało na przeszkodzie, aby stowarzyszenia sędziowskie, które mają przecież dość dużą liczbę członków, zgłosiły czy poparły własnych kandydatów. Gdyby środowiska prawnicze to uczyniły, to niewątpliwie Parlament miałby o wiele trudniejszy wybór. Tymczasem tutaj Parlament wybierał spośród jemu przedstawionych kandydatów, a wybór ten był ograniczony z przyczyn naturalnych. Gdyby było ich więcej, być może wybór okazałby się trudniejszy i być może wybrano by lepszych kandydatów. Sędzia J. Dudzicz, kokietując Trybunał, przyznał także, że wcale nie twierdzi, że jest najlepszym z możliwych kandydatów.

Twierdzenia sędziego J. Dudzicza wsparła sędzia D. Pawelczyk-Woicka. W uzupełnieniu jego stanowiska dodała, że być może nie jest najlepszym określeniem słowo: bojkot środowiska sędziowskiego. Do bojkotu nawoływały bowiem tylko niektóre osoby. Podczas tych wyborów do KRS niektórzy sędziowie grozili swoim kolegom, że zostaną wydaleni ze służby, pozbawieni prawa do emerytury. To właśnie takie okoliczności spowodowały, że była mniejsza liczba kandydatów. W imieniu swoim i w imieniu sędziów, którzy otrzymali nominacje od Prezydenta na wniosek obecnej KRS, sędzia D. Pawełczyk-Woicka wyraziła stwierdzenie, że to postępowanie, które się toczy, stanowi zagrożenie dla pozycji tych sędziów. Sędziowie ci czują się bowiem przez zadanie pytań niepewni. I to jest jedyne zagrożenie dla ich niezawisłości. Kończąc swą wypowiedź sędzia D. Pawełczyk-Woicka powołała się na przywołany wielokrotnie w trakcie rozprawy wyrok ETPCz, a dokładnie na jedno ze zdań odrębnych do tego wyroku, wskazując, że „nawet, jeśli pilot pomyli trasę, to nie oznacza, że należy zestrzelić samolot”, prosząc, aby Trybunał miał to na uwadze.

W wystąpieniach przedstawicieli KRS nie odniesiono się w żaden sposób do kwestii przestrzegania zasady działania organów administracji kraju unijnego z jak największym poszanowaniem zasady otwartości (art. 15 TFUE). Tymczasem do batalii o KRS dalsze rozdziały dopisywane są przez kolejne działania podejmowane choćby przez SSN Kamila Zaradkiewicza czy przez organy administracji (zob.: postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 29.7.2019 r. zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymywania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do KRS). Wszystko po to, by przekonać Unię i polskich obywateli, że pilot, który ­pomylił trasę, nadal prowadzi samolot w dobrym kierunku.

The difficult art of impression management: How does the body presenting itself as the National Council
of the Judiciary fight for the re-opening of the oral stage of the CJEU proceedings in the accounts of its members

The publicity aroused by the opinion issued by Advocate General of the CJEU Evgeni Tanchev in combined cases A.K. (C-585/18) with the participation of the National Council of the Judiciary and CP (C-624/18) i DO (C-625/18) against the Supreme Court (C-624/18 and C-625/18) with the participation of the General Prosecutor represented by the National Public Prosecutor’s Office. The opinion and its potential consequences for the final decision of the CJEU have been extensively commented on the media. It was also a subject of statements made by members of the body presenting itself as the National Council of the Judiciary. In this context, it is worth reminding what did the people representing that body say in the course of the CJEU proceedings to understand how great a role in the process of convincing that the actions of that body are legitimate is played by the art of impression management.

Key words: Report from the oral stage of the preliminary CJEU proceedings in combined cases C-585/18; C-624/18; C-625/18; position of members of the body presenting itself a the National Council of the Judiciary presented at the hearing on 14 May 2019 and position on the opinion  of Advocate General issued on 27 June 2019; request of the National Council of Judiciary to re-open the oral stage of the proceedings

* Autorka jest sędzią Sądu Rejonowego w Słupsku, pełni funkcję koordynatora do spraw współpracy międzynarodowej w sprawach karnych i praw człowieka.

1 Pełna treść opinii Rzecznika Generalnego z 27.6.2019 r. w sprawach połączonych: C-585/18, C-624/18 i C-625/18: https://iustitia.pl/79-informacje/3141-rzecznik-generalny-tsue-sposob-powolywania-czlonkow-krs-ujawnia-nieprawidlowosci-ktore-moga-zagrozic-jej-niezaleznosci-od-organow-ustawodawczych-i-wykonawczych

2 Pełna treść uchwały KRS nr 630/2019 z 28.6.2019 r. dotyczącej opinii Rzecznika Generalnego TSUE Evgeniego Tancheva: https://krs.pl/pl/aktualnosci/d,2019,6/5868,uchwala-nr-6302019-krajowej-rady-sadownictwa-z-28-czerwca-2019-r-dotyczaca-opinii-rzecznika-generalnego-tsue-evgeniego-tancheva-wersja-polska-angielska-i-niemiecka

3 Zob. pełną wypowiedź przedstawicieli KRS na posiedzeniu plenarnym 21.5.2019 r.: https://krs.pl/pl/dzialalnosc/posiedzenia-rady/posiedzenia-w-2019-r/c,807,21-24-maja/p,1/5826,transmisja-z-posiedzenia-krajowej-rady-sadownictwa-w-dniu-21-maja-2019

4 Dla porównania oświadczenie r.pr. M. Wrzołek-Romańczuk, pełnomocnika I Prezes SN w związku z doniesieniami o treści jej wystąpienia przez TSUE 14.5.2019 r. dostępne na: https://sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=520-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia&rok=2019

Strona 4 z 41234