dr hab. Jacek Barcik Jarosław Kocot

  • Jawność oświadczeń majątkowych sędziów z perspektywy europejskiej
  • Artykuł ocenia projekt nowej polskiej regulacji prawnej związanej ze składaniem oświadczeń majątkowych przez sędziów. Ocena jest prowadzona przez pryzmat standardów europejskich, tak Rady Europy, jak i Unii Europejskiej, pomijając polską perspektywę konstytucyjną. [hidepost] Wprowadzenie Dnia 5.9.2016 r. Rada Ministrów przyjęła … Czytaj dalej