Kamil Niewiński

 • Represje kadrowe wymierzone w sędziów w okresie stanu wojennego
 • Konstytucja PRL1 formalnie wprowadzała zasadę niezawisłości sędziowskiej. W ustawowych regulacjach ustrojowych sądownictwa istniały jednak przepisy stojące w sprzeczności z tą zasadą. Sędzia w PRL miał przede wszystkim „dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków”. Oceny pracy sędziów pod tym względem dokonywały organy … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Prawo UE nie pozwala na delegowanie sędziów przez Ministra Sprawiedliwości
  • czytaj dalej
  • Maciej Ferek i Piotr Gąciarek – kolejni sędziowie zawieszeni przez Izbę Dyscyplinarną
  • czytaj dalej
  • Sprawozdanie z I Częstochowskiej Konferencji Prawniczej „Rola prawników w funkcjonowaniu Państwa Prawa”, 1.3.2019 r.
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria