JUDr Ladislav Koudelka

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Czechach
 • Kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Czechach została regulowana w dwóch aktach prawnych. Pierwszy z nich to Ustawa Nr 6/2002 o sądach i sędziach. Zawarto w niej definicję pojęcia przewinienia dyscyplinarnego i katalog kar dyscyplinarnych za delikty dyscyplinarne. Ustawa określa również sposób … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Polskie ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sprzeczne z prawem UE
  • czytaj dalej
  • Sprawy sędziów Łukasza Bilińskiego i Pawła Juszczyszyna przed ETPCz ze statusem „pilne”
  • czytaj dalej
  • Sprawozdanie z I Częstochowskiej Konferencji Prawniczej „Rola prawników w funkcjonowaniu Państwa Prawa”, 1.3.2019 r.
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria