Łukasz Breguła

 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 8.2.2017 r., III KK 226/161
 • Wyrok porusza rzadko analizowaną w orzecznictwie kwestię istoty zawinienia przyjętej w obowiązującym Kodeksie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wzajemnej relacji między winą a stroną podmiotową. Autor glosy krytycznie odnosi się do stanowiska Sądu Najwyższego, że umyślność i nieumyślność nie powinny być traktowane jako … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Małgorzata Manowska ponownie uniemożliwia wykonanie orzeczeń TSUE
  • czytaj dalej
  • Stanowisko Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu w związku z pismem neo-KRS
  • czytaj dalej
  • Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria