dr hab. prof. nadzw. UWr Robert Stefanicki

  • Wolność wypowiedzi dziennikarskiej a jej niezbędne ograniczenia
  • Współcześnie wolność informacyjna jest szeroko pojmowana. Wyraża się ona, z jednej strony, możliwością swobodnego przekazywania informacji, przedstawiania sądów wartościujących i idei społeczeństwu, z drugiej zaś łączona jest z prawem jednostki do ich otrzymywania. Konsekwencją wymienionego prawa staje się obowiązek komunikacyjny, … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

    • Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie ataków medialnych Zbigniewa Ziobry na sędzię Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w związku z wyrokiem wobec Mariki M.
    • czytaj dalej
    • Wnioski z badań przeprowadzonych przez panel Ariadna dla SSP „Iustitia”
    • czytaj dalej

Archiwum

Galeria