dr hab. prof. nadzw. UWr Robert Stefanicki

  • Wolność wypowiedzi dziennikarskiej a jej niezbędne ograniczenia
  • Współcześnie wolność informacyjna jest szeroko pojmowana. Wyraża się ona, z jednej strony, możliwością swobodnego przekazywania informacji, przedstawiania sądów wartościujących i idei społeczeństwu, z drugiej zaś łączona jest z prawem jednostki do ich otrzymywania. Konsekwencją wymienionego prawa staje się obowiązek komunikacyjny, … Czytaj dalej