Zespół studentów prawa Uniwersytetu w Bukareszcie (Rumunia)

  • Odpowiedzialność sędziów w Rumunii
  • Aby przeanalizować warunki i sytuacje, w których można pociągnąć do odpowiedzialności sędziów, musimy zacząć od ustawy Nr 303/2004, w której uregulowany został status sędziów w Rumunii. Ustawa ta, w tytule IV, reguluje kwestię odpowiedzialności sędziów, określa obszary odpowiedzialności i przyczyny … Czytaj dalej