Michał P. Ziemiak

 • Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego z perspektywy ubezpieczycieli
 • Zagadnienie kompensacji wydatków poniesionych przez poszkodowanego na najem zastępczego środka komunikacji – przede wszystkim pojazdu mechanicznego – – było przedmiotem zainteresowania doktryny1 oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego2 jeszcze przed wydaniem uchwały SN (7) z 17.11.2011 r.3 Jednak wskazana uchwała nadała toczącej … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Małgorzata Manowska ponownie uniemożliwia wykonanie orzeczeń TSUE
  • czytaj dalej
  • Stanowisko Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu w związku z pismem neo-KRS
  • czytaj dalej
  • Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria