Consultative Council of European Judges (CCJE) Strasbourg, 19 November 2010 CCJE (2010)3 Final

  • WIELKA KARTA SĘDZIÓW (Zasady podstawowe)
  • Wprowadzenie Z okazji dziesiątej rocznicy powstania, RKSE przyjęła na jedenastym zgromadzeniu plenarnym (Strasburg, 17–19 listopada 2010) zbiór zasad podstawowych „Wielka Karta Sędziów”, podsumowując i systematyzując wnioski ze swoich wcześniejszych Opinii. Każda z 13 Opinii poddanych pod rozwagę Komitetu Ministrów Rady … Czytaj dalej

  • MAGNA CARTA OF JUDGES (Fundamental Principles) (eng)
  • Introduction On the occasion of its 10th anniversary, the CCJE adopted, during its 11th plenary meeting (Strasbourg, 17–19 November 2010), a Magna Carta of Judges (Fundamental Principles) summarising and codifying the main conclusions of the Opinions that it already adopted. … Czytaj dalej