Adam Walach

 • System sądownictwa w Republice Czeskiej
 • System sądownictwa i ustrój sądów powszechnych uregulowany jest w Konstytucji Republiki Czeskiej (Ústava České Republiky) i w ustawie ustawa nr. 6/2002 Dz.U., o sądach i sędziach (zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích). Przepisy te tworzą podstawę organizacji i działalności sądów … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Przedstawicielki „Iustitii” w Neapolu i Amsterdamie
  • czytaj dalej
  • Rezolucja tymczasowa Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonywania przez Polskę wyroków ETPCz
  • czytaj dalej
  • Obradujący w Warszawie sędziowie z „Iustitii” poparli projekty ustaw przywracających praworządność
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria