Andžej Maciejevski (Andrzej Maciejewski)

  • System sądownictwa w Republice Litewskiej
  • W niniejszym artykule przedstawiono organizację i działalność sądów w Republice Litewskiej, a także podstawowe informacje dotyczące statusu sędziego. ­System sądownictwa i ustrój sądów RL jest uregulowany w Konstytucji Republiki Litewskiej1 i ustawie z 31.5.1994 r. nr. I-480 o sądach Republiki Litewskiej2. Struktura sądów … Czytaj dalej