dr hab. prof. nadzw. UWr Andrzej Śmieja

 • Głosy w dyskusji
 • Czy mamy podjąć pracę nad takim ogólniejszym aktem prawnym, który regulowałby w sposób wyczerpujący pozycję prawną sędziego? Niewątpliwie tak. Z mojego doświadczenia (zdobytego nie tylko w roli obserwatora) wynika jednak, że jeżeli nie stworzy się najpierw małego zespołu, który przygotuje … Czytaj dalej

 • Umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności kontraktowej
 • W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienie granic swobody umów w zakresie kształtowania zasad odpowiedzialności dłużnika za szkodę, jaką wyrządził wierzycielowi poprzez nieprawidłowe wykonanie zobowiązania, z wyłączeniem obrotu z udziałem konsumenta. W pierwszej kolejności została omówiona podstawa prawna dotycząca umownego modyfikowania zasad, … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Polskie ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sprzeczne z prawem UE
  • czytaj dalej
  • Sprawy sędziów Łukasza Bilińskiego i Pawła Juszczyszyna przed ETPCz ze statusem „pilne”
  • czytaj dalej
  • Sprawozdanie z I Częstochowskiej Konferencji Prawniczej „Rola prawników w funkcjonowaniu Państwa Prawa”, 1.3.2019 r.
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria