• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Autorstwo prywatnej korespondencji mailowej w świetle analizy konwersacyjnej oraz umiejętności edycji tekstu elektronicznego

Monika Zaśko-Zielińska
(inne teksty tego autora)

Korespondencja B.G. – ocena staranności edycji tekstu w edytorze

Polskie znaki i usterki pisowniane

W mailach B.G. stosowane są polskie znaki, tylko wyjątkowo w siedmiu wyrazach pominięty został ogonek w zapisie końcowej litery ę, co jest zgodne ze współczesną wymową nosówki ę w wygłosie, a ponadto dotyczy wyrazów często używanych: kurcze; Cie; się; pisze. Ogólnie należy stwierdzić, że odchylenia w zapisie polskich liter w mailach B.G. są bardzo nieliczne: jednokrotnie pominięto zapis litery ę w śródgłosie (wiec/więc), dwukrotnie – kropkę w zapisie litery ż (tez/też; ze/że), jednokrotnie – diakryt w zapisie litery ś (zostawiłes/zostawiłeś). Do usterek pisownianych można zaliczyć dwukrotne pominięcie litery (Tomasz/Tomasza; pierzyliście/pieprzyliście) oraz jedną przestawkę liter (patszki/ptaszki). W mailach B.G. pojawiły się też dwa błędy związane z niedostosowaniem się do zasad pisowni łącznej (nie żle/ nieźle; na prawdę/naprawdę), która jest najtrudniejsza dla użytkowników języka.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że maile pisane są mówioną odmianą języka, to poprawność w zakresie stosowania polskich liter oraz nieliczne inne usterki pisowniane mogą być znakiem dobrze opanowanej umiejętności edycji tekstów (odbiega od tego zapis spacji w sąsiedztwie znaków interpunkcyjnych) lub starannego, powolnego tworzenia tekstu. Tylko jeden raz pojawił się błąd wynikający ze zmiany toku myślenia, który nie został skorygowany w zapisie (po w ­skrytce).

Wykorzystanie znaków interpunkcyjnych w mailach B.G.

Najczęściej wykorzystywanym przez B.G. znakiem interpunkcyjnym jest przecinek (23 razy), co koreluje z tworzeniem długich segmentów wypowiedzi, które są rzadko oddzielane kropkami (12 użyć). Jest to częściowo zgodne z zasadą, że im dłuższe zdania, tym więcej przecinków. W mailach B.G. rzeczywiście najwięcej jest przecinków, chociaż ich liczba nie jest tak duża, jak to sugerowałaby długość tekstów.

Wykorzystane w mailach wykropkowania (dwukrotnie zapisane jako trzy kropki, a dwukrotnie jako szereg zapisanych po sobie kropek) mają różne funkcje, np.: „no dobra…” – segmentacja tekstu i sygnał zmiany tematu; „a ponoć kiedyś w górach byliście tacy szczęśliwi ………….. opowiadała” – sygnał wiedzy wspólnej nadawcy i odbiorcy oraz sygnał segmentacji, po którym następuje charakterystyczne dla języka mówionego dopowiedzenie; „i jeszcze się dałam nabrać mu ostatnio na maślany wzrok i …” – sygnał wiedzy wspólnej, adresat nawet jeśli nie wie, co później się zdarzyło, to może się domyślać; „jak nie zostawisz w spokoju jej no to może dzisiaj wpadnie na kawkę co ……….do nich ze znajomymi co?” – sygnał przemilczenia, które jest wprowadzone po to, aby nie wypowiedzieć tego, co może się stać, ale adresat może się domyślić, że jest to groźba. Dwukrotnie wprowadzone do maila B.G. pytajniki pomagają tworzyć tekst, który jest oczekiwaniem na kontakt z adresatem: „I nic się nie odzywasz już się martwię co ty samobója szczeliłeś czy co?”; „a Ty już po kawce i śniadanku?”.

Użycie spacji w korespondencji B.G.

W mailach B.G. można zauważyć odstępstwa od zasad używania spacji (łącznie dziesięć użyć), której nie powinno się stosować między wyrazem a następującym po nim znakiem interpunkcyjnym, np. przecinkiem: nie spędzisz , kolacji; zaryzykować , wiesz; wiesz , że; czysto , a; nic , że; pomyśli , że; wiedział , wczoraj; Tobie , ze; dość , a; rodziców , żonkę; co ?

Niekonsekwentne stosowanie spacji można zaobserwować również przy użyciu wykropkowań, które oddziela się spacjami z obu stron: no dobra…; co …….do. Ponadto w analizowanych mailach występuje użycie podwójnej spacji między wyrazami, co można uznać tylko za nieznaczącą usterkę techniczną (zbyt długie przytrzymanie klawisza spacji), która może być znakiem pauzy związanej z przerwą na zastanowienie w tworzeniu tekstu.

Stosowanie wielkich liter w mailach B.G.

B.G. zazwyczaj nie unika w swoich mailach wielkich liter, które zostały zastosowane – zgodnie z zasadami opolskiej ortografii – w zapisie nazw osób (imion, pseudonimów, inwektyw), nazw miejscowości oraz zaimków osobowych odnoszących się do odbiorcy (Ty, Ciebie, Tobie, Wam, Twoja, Twoich). Natomiast mniej typowe dla polskiej pisowni jest stosowanie wielkich liter w zaimkach odnoszących się do osób spoza obwodu komunikacyjnego, co odnotowano w analizowanych mailach: Jej – 1/1; Ona – 9/2 oraz użycie wielkiej litery w wyrazie Świadectwo.

Wprowadzanie wyróżnień

Do zastosowanych w mailach B.G. wyróżnień należy zaliczyć przede wszystkim użycie wielkich liter (SWOIMI GORYLAMI; TY KURWA; NIE PISZ DO MNIE WIĘCEJ), które w pierwszym wypadku współtworzy groźbę, w drugim – jest znakiem zdenerwowania nadawcy, a w trzecim oznacza wzmocnienie. Jeden raz w podpisie zastosowany został emotikon – :( .

Strona 3 z 912345...Ostatnia »