Sąd dla obywatela

Sąd dla obywatela
– alternatywne rozwiązanie
sporów i rola sądów karnych


Rok wydania: 2010
Ilość stron: 252
ISBN: 978-83-255-0256-0
Seria:
Biblioteka Iustitia

Redakcja:
Anna Adamska-Galant
Jacek Przygucki

 

W grudniu 2008 r. w ramach Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” powstał zespół ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa, w skład którego weszło kilkunastu sędziów z różnych szczebli sądownictwa. Zespół przygotował projekt „Sąd dla obywatela”, którego celem jest zaproponowanie zmiany części przepisów prawnych tak, by zagwarantować w znacznie większym stopniu przestrzeganie zasady konstytucyjnego prawa do sądu z jednej strony, a z drugiej, by uczynić sądy sprawniejszymi elementami wymiaru sprawiedliwości, z korzyścią dla obywatela. Propozycje zespołu w zamierzeniu mają stać się podstawą do dyskusji z udziałem przedstawicieli innych zawodów prawniczych, doktryny i Sądu Najwyższego, a w wymiarze maksymalnym stanowić podstawę projektów konkretnych zmian legislacyjnych. Propozycje zmian prawa w zakresie prawa ustrojowego i karnego oraz procedury cywilnej i prawa cywilnego zostały przedstawione na konferencji „Sąd dla obywatela”, która odbyła się 5.11.2009 r. na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie na konferencjach w kwietniu i maju 2010 r. w Lublinie i Białymstoku, które są przedmiotem obecnej publikacji.

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Przedstawicielki „Iustitii” w Neapolu i Amsterdamie
  • czytaj dalej
  • Rezolucja tymczasowa Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonywania przez Polskę wyroków ETPCz
  • czytaj dalej
  • Obradujący w Warszawie sędziowie z „Iustitii” poparli projekty ustaw przywracających praworządność
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria