• Ważne pytania
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 10 kwietnia 2013.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
– pytania o funkcjonowanie po 4 latach istnienia
z Rafałem Dzyrem zastępcą Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. Aplikacji
rozmawiają

Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński
(inne teksty tego autora)

K.M., B.P.: Czy po powstaniu Krajowej Szkoły instytucja kierownika szkolenia jest jeszcze potrzebna?

R.D.: Przyjęliśmy zasadę, że kierownicy szkolenia są patronami-koordynatorami aplikantów Krajowej Szkoły. Jest to niezwykle ważna, chociaż może niedoceniana funkcja w procesie kształcenia aplikantów. Patron-koordynator wskazuje spośród sędziów i prokuratorów osoby, które z racji wiedzy, umiejętności i doświadczenia najlepiej wywiążą się z obowiązku sprawowania bezpośredniej opieki nad aplikantem w toku praktyki. A zatem, to od  zaangażowania i trafności wyboru patronów praktyk zależy poziom praktycznej edukacji aplikantów. Współpracujemy również z kierownikami szkolenia w zakresie szkolenia ustawicznego. Ma to miejsce szczególnie przy rekrutacji uczestników szkoleń, a także przy organizacji szkoleń w poszczególnych apelacjach, kiedy zwracamy się o wskazanie osób prowadzących zajęcia. Corocznie Krajowa Szkoła organizuje ogólnopolską konferencję dla kierowników, podczas której omawiamy już zrealizowany, a także czekający na realizację plan szkoleniowy. Dyrektor Krajowej Szkoły zawsze z uwagą podchodzi do propozycji zgłaszanych w toku konferencji przez kierowników szkoleń odnośnie do tematów szkoleń i ich organizacji.

K.M., B.P.: Skąd biorą się dysproporcje w liczbie szkoleń dla sędziów z określonych tematów? Przykładowo, na szkolenia z prawa materialnego i procesowego jest tylko kilkanaście miejsc na apelację, a jednocześnie jest 900 miejsc ze szkolenia z elektronicznego nadzoru administracyjnego?

R.D.: Organizowaniem szkoleń zajmuje się Ośrodek Szkolenia Ustawicznego w Lublinie. Program tych szkoleń przyjmuje postać harmonogramu, przygotowywanego według pewnych założeń. Te założenia uwzględniają postulaty Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowej Rady Prokuratury, Prokuratora Generalnego i Ministerstwa Sprawiedliwości. Harmonogram szkoleń jest uchwalany przez Radę Programową i musi uwzględniać środki budżetowe przeznaczone na ten cel. Niezależnie od  harmonogramu, prowadzone są szkolenia finansowane ze środków pomocowych. Pozyskane środki można jednak przeznaczyć tylko na szkolenia o tematyce związanej z programem pomocowym. Z takich też środków zostały pokryte szkolenia z elektronicznego nadzoru administracyjnego.

K.M., B.P.: Jak Pan ocenia prowadzoną przez „Iustitię” akcję edukacyjną w szkołach?

R.D.: to bardzo dobra inicjatywa. Jej wymiar edukacyjny i wychowawczy jest nie do przecenienia. Przybliża młodym ludziom zasady funkcjonowania trzeciej władzy, pomaga podjąć decyzję o wyborze studiów prawniczych. Sędziowie nie powinni zamykać się w „wieży z kości słoniowej” i poprzez m.in. taką pracę edukacyjną powinni poszerzać wiedzę o prawie i mechanizmach jego stosowania. Krajowa Szkoła również chętnie przyjmuje zarówno grupy studentów, jak i młodzież licealną. Pokazujemy, jak funkcjonuje Szkoła, prowadzimy zajęcia pokazowe.

K.M., B.P.: Jak może wyglądać współpraca Krajowej Szkoły i SSP „Iustitia”?

R.D.: Jesteśmy otwarci na współpracę. Chętnie wysłuchamy wszelkich uwag dotyczących tak kształcenia wstępnego, jak i ustawicznego. Wokół Krajowej Szkoły narosło wiele mitów i opinii. Dlatego też chcielibyśmy mieć możliwość pokazywania rzeczywistych problemów Krajowej Szkoły, ale także jej osiągnięć sędziom, w tym członkom SSP „Iustitia”. Niezmiernie ważne jest, aby tak opiniotwórcze środowisko mogło bezpośrednio poznać funkcjonowanie Krajowej Szkoły. Współpraca może również polegać na organizowaniu wspólnych konferencji. „Iustitia” powinna uczestniczyć w zgłaszaniu najważniejszych tematów szkoleniowych na kolejny rok. Jest wiele tematów ważnych z punktu widzenia kształtu i przyszłości wymiaru sprawiedliwości, nad którymi moglibyśmy się wspólnie pochylić.


Rafał Dzyr - Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach, członek Rady Programowej Kwartalnika SSP „Iustitia”, Komisarz śląskiego Oddziału SSP „Iustitia”.

Krystian Markiewicz - Adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Śląskiego, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, członek zarządu SSP „Iustitia”.

Bartłomiej Przymusiński – Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, członek zarządu i rzecznik prasowy SSP „Iustitia”.

1 T. jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1230; dalej jako: KrSzkSiPU.

Strona 6 z 6« Pierwsza...23456