IUSTITIA 1(43)/2021

Na dobry początek

 • Jak rozumieć orzeczenia NSA w sprawie sędziów-kamikadze
 • Krystian Markiewicz
 • Dlaczego defetystyczne wyjaśnienie sędziego NSA Sylwestra Marciniaka i grupy kopistów, że „już nic nie będzie się działo”, wypowiedziane po niedawnych wyrokach NSA nie jest prawdziwe? Co wynika z serii orzeczeń NSA w sprawie sędziów-kamikadze? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba, po pierwsze, orzeczenia przeczytać (to zwykle pomaga w ich analizie), a po drugie, przypomnieć sobie kogo i czego one dotyczą.
  czytaj dalej

Temat Numeru

 • Aktualne kierunki rozwoju władzy sądowniczej. Marsz Tysiąca Tóg rok później
 • Dnia 11.1.2020 r. miał miejsce jedyny w swoim rodzaju Marsz 1000 Tóg. To był historyczny moment. Rok 2020 przyniósł ze sobą także pandemię. Pandemia ta spowodowała, że rok później nie mogliśmy maszerować razem w innym mieście czy kraju. ­Postanowiliśmy jednak maszerować inaczej, stąd powstał pomysł webinarium. Dzień 11.1.2020 r. nałożył na nas obowiązek określenia miejsca, w którym jesteśmy, zdiagnozowania mechanizmów i głównych problemów sądownictwa. Osłabienia i zawirowania w wielu państwach europejskich i na świecie, a ostatnio pandemia powodują, że nie ma teraz ważniejszego tematu niż dyskusja o tym, jakie są możliwe kierunki rozwoju władzy sądowniczej w XXI w. i jaka jest legitymizacja tej władzy w społeczeństwie.
  czytaj dalej

Prawo ustrojowe

 • Glosa do wyroku z 1.12.2020 r. wydanego przez Wielką Izbę Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18)
 • Małgorzata Wrzołek-Romańczuk
 • Już na wstępie glosy należy podkreślić fundamentalne znaczenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka1 z 1.12.2020 r. w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii (skarga nr 26374/18) dla ustalenia spełnienia przesłanki „sądu ustanowionego ustawą”. Antycypując szczegółowe rozważania, trzeba wskazać, że Trybunał przyjął w tym orzeczeniu trójstopniowy test, zawierający określone kryteria, służący ocenie, czy nieprawidłowości w procedurze powoływania sędziów były na tyle poważne, że spowodowały naruszenie prawa do „sądu ustanowionego ustawą”. Uniwersalny charakter testu implikuje zasadność odniesienia go do naruszeń, jakie wystąpiły w Polsce w zakresie powoływania sędziów w okresie od marca 2018 r.
  czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Przedstawicielki „Iustitii” w Neapolu i Amsterdamie
  • czytaj dalej
  • Rezolucja tymczasowa Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonywania przez Polskę wyroków ETPCz
  • czytaj dalej
  • Obradujący w Warszawie sędziowie z „Iustitii” poparli projekty ustaw przywracających praworządność
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria