IUSTITIA 2(36)/2019

Na dobry początek

 • Miszczowie i Mistrzowie polskiego sądownictwa
 • Krystian Markiewicz
 • F. Zapata jako pierwszy podjął próbę przelotu na flyboardzie przez kanał la Manche. Pisały o tym gazety na całym świecie. W tym samym czasie w nieco innych rubrykach była mowa o polskich „miszczach” i ich rekordach.
  Otóż po raz pierwszy w historii Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. Niezależności Sędziów i Prokuratorów wezwał rząd kraju europejskiego do wyjaśnień ws. konkretnego sędziego. Rzecz dotyczyła postępowania dyscyplinarnego co do Sędzi A. Czubieniak, za to że uchyliła areszt dla pewnego19-latka, którego prokuratura oskarżyła o molestowanie nieletniej. Skąd taka decyzja? Upośledzonemu umysłowo chłopakowi nie zapewniono udziału obrońcy.
  czytaj dalej

Temat Numeru

 • II Kongres Prawników Polskich 1.6.2019 r. w Poznaniu
 • Przedstawiamy relację z II Kongresu Prawników Polskich, który odbył się 1.6.2019 r. w Poznaniu. Kongres zorganizowali: Krajowa Rada Radców Prawnych, Naczelna Rada Adwokacka i Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. W Kongresie wzięło udział około 700 przedstawicieli zawodów prawniczych, w tym prokuratorzy ze Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”. W czasie pierwszego panelu „Nie ma wolności bez niezależności” rozważano kwestie związane z niezależnością sądów oraz niezawisłością sędziów, a także przedstawiono wyniki prac Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej, powołanej w czasie I Kongresu Prawników Polskich w Katowicach (20.5.2017 r.). Druga część zatytułowana „Prawo do sądu oraz niezależność prawników” dotyczyła m.in. projektowanych zmian w Kodeksie postępowania cywilnego oraz znaczenia tajemnic zawodowych adwokatów i radców prawnych. W części trzeciej pt. „Przeciwdziałanie mowie nienawiści” omawiano niezwykle niepokojące zjawisko mowy nienawiści w naszym kraju. Przedstawiono również rozwiązania, które mogłyby tę sytuację zmienić. II Kongres Prawników Polskich zakończył się przyjęciem uchwały nawiązującej do tematów poruszanych w czasie Kongresu.
  czytaj dalej

Prawo Ustrojowe

 • Czy Konstytucja jest potrzebna do wymierzania sprawiedliwości?
 • Piotr Tuleja
 • Artykuł ukazuje zmianę współczesnego paradygmatu konstytucyjnej władzy sądowniczej oraz możliwość realizacji tego paradygmatu w oparciu o zasady Konstytucji RP. Druga część artykułu została poświęcona zjawisku tzw. abuzywnego konstytucjonalizmu i jego destrukcyjnego wpływu na zasady konstytucyjne stanowiące podstawę funkcjonowania sądów.
  czytaj dalej

Ważne Pytania

 • Zjednoczeni wokół wartości, którym wspólnie służymy – wywiad z adw. Mikołajem Pietrzakiem
 • Tomasz Zawiślak: Na II Kongresie Prawników Polskich w Poznaniu powiedział Pan: „Jak daliśmy się pokroić za niezależność sądów i niezawisłość sędziów, tak apeluję, byśmy się dali pokroić za tajemnicę adwokacką”. Wskazał Pan, że sądy powinny podchodzić bardziej odpowiedzialnie do ochrony tajemnicy adwokackiej. Czy to było nawiązanie do głośnego przypadku z Pruszkowa, gdy adwokat został w sprawie cywilnej skazany na tydzień aresztu za odmowę składania zeznań z powołaniem się na tajemnicę adwokacką?
  Mikołaj Pietrzak: Przypadek Sądu Rejonowego w Pruszkowie był szczególnie jaskrawy, ale symptomatyczny dla problemu, z jakim spotykają się adwokaci. Oczekując ze strony sądów wsparcia w naszej postawie, gdy stajemy w obronie tajemnicy zawodowej, spotykamy się często z brakiem zrozumienia, z lekceważeniem znaczenia tajemnicy oraz ze zbyt wąskim jej rozumieniem. Jest to szczególnie zauważalne, gdy postanowienie o uchylenie tajemnicy zapada na posiedzeniu bez udziału adwokata. W tych przypadkach uzasadnienie często zdradza niefrasobliwe podejście do wagi tej tajemnicy ze strony sądu. Musimy podkreślać przy każdej okazji, że tajemnica zawodowa adwokata nie jest naszym przywilejem: jest naszym obowiązkiem wobec klienta, społeczeństwa i niezbędnym elementem proceduralnego systemu ochrony praw i wolności. Oczekujemy, że Sądy będą stały z nami ramię w ramię, broniąc tajemnicy oraz wartości konstytucyjnych, którym tajemnica ta służy.
  czytaj dalej

Prawo Ustrojowe

 • Opinia prawna w sprawie przedmiotowego i podmiotowego zakresu postanowienia NSA z 25.9.2018 r. (II GW 22/18) o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z 24.8.2018 r.
 • Andrzej Jakubecki
 • Stan faktyczny
  I. Obwieszczeniem z 24.5.2018 r., opublikowanym w Monitorze Polskim z 29.6.2018 r., poz. 633, Prezydent RP rozpoczął procedurę naboru na wolne stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, w tym na 1 stanowisko sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego.
  II. W dniu 27.7.2018 r. swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej zgłosił Piotr Gąciarek, przedkładając kartę zgłoszenia wraz z załącznikami. Został on powiadomiony o wyznaczonym terminie posiedzenia Zespołu członków Krajowej Rady Sądownictwa (KRS lub Rada) i w dniu 22.8.2018 r. został wysłuchany. W tym dniu zostali również przesłuchani inni kandydaci na przedmiotowe stanowisko, a mianowicie: Wojciech Sych, Krzysztof Kamalski, Rafał Skrzecz oraz Beata Homa.
  czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie ataków medialnych Zbigniewa Ziobry na sędzię Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w związku z wyrokiem wobec Mariki M.
  • czytaj dalej
  • Wnioski z badań przeprowadzonych przez panel Ariadna dla SSP „Iustitia”
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria