IUSTITIA 3(33)/2018

Temat Numeru

  • Dobra osobiste sędziów i ich ochrona przez prawo cywilne
  • Wojciech J. Katner
  • Bardzo szczególne okoliczności – nazwijmy je w skrócie kongresowymi – ostatniego spotkania z Drogą Jubilatką w maju 2017 r. nasunęły mi myśl o potrzebie zastanowienia się, czy i w jaki sposób sędziowie, obrażani zbiorowo i indywidualnie, szczególnie w wypowiedziach publicznych osób sprawujących funkcje państwowe, przez nazywanie ich „kastą”, „kolesiami”, „komunistycznymi złogami”, „czerwoną pajęczyną” i jeszcze gorzej, mogą się bronić na podstawie tradycyjnych instytucji prawa cywilnego.
    czytaj dalej

Ważne Pytania

  • Niektórzy mówią o nich kamikadze. Rozmowa z prof. Jackiem Barcikiem, SSO Piotrem Gąciarkiem, SWSA Arkadiuszem Tomczakiem
  • Oni sami raczej tak o sobie nie myślą. Nie traktują swojej akcji jako samobójczej misji, mającej na celu zadanie jak największych strat nieprzyjacielowi. To osoby, które odpowiedziały na apel Zarządu SSP „Iustitia” z 22.7.2018 r. w sprawie kandydowania na stanowiska sędziów SN. Wskazano tam, że ogłoszone konkursy są nieważne, a Stowarzyszenie będzie wspierać tych kandydatów, którzy odwołają się do NSA, kwestionując ważność trybu konkursowego. Do Izby Dyscyplinarnej zgłosili się: dr hab. prof. UŚ Jacek Barcik, SSR w Bełchatowie Sławomir Forenc i SWSA w Warszawie Arkadiusz Tomczak. Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych: SWSA w Warszawie Piotr Borowiecki i SSR dla Warszawy Pragi-Południe Rafał Zawalski. Do Izby Karnej: SSO w Warszawie Piotr Gąciarek oraz SSR dla Warszawy-Woli Rafał Skrzecz. Poniżej publikujemy wywiady z trzema z nich. Wszyscy zasługują na szacunek i uznanie, ponieważ dzięki ich determinacji doszło do wydania postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania uchwał KRS.
    czytaj dalej

Prawo Ustrojowe

  • Opinia prawna o wybranych przepisach ustawy o KRS
  • Jan Zimmermann
  • 1. Artykuł 43 ust. 1 ustawy wprowadza zasadę, zgodnie z którą każda uchwała KRS staje się prawomocna, jeśli nie przysługuje od niej odwołanie. Jest to oczywiste i trafne rozumienie pojęcia prawomocności formalnej, które przekłada się również na kwestię wykonalności uchwały. Dotyczy ono w tym przepisie całości uchwały, niezależnie od tego, że uchwała o przedstawieniu Prezydentowi RP wniosku o powołanie sędziów Sądu Najwyższego składa się de facto z wielu rozstrzygnięć indywidualnych.
    czytaj dalej

Prawo Ustrojowe

  • Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją obwieszczenia Prezydenta RP
  • Monika Florczak-Wątor, Tomasz Zalasiński
  • W dniu 29.6.2018 r. w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Prezydenta RP z 24.5.2018 r. nr 127.1.2018 o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Obwieszczenie to zostało opublikowane bez uzyskania kontrasygnaty w postaci podpisu Prezesa Rady Ministrów.
    Celem niniejszej opinii prawnej jest ustalenie, czy kontrasygnata pod tym aktem urzędowym Prezydenta RP była wymagana konstytucyjnie oraz – jeśli tak jest – jakie są skutki prawne ogłoszenia obwieszczenia z jej pominięciem.
    czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

    • Apel europejskich stowarzyszeń sędziowskich w sprawie Murata Arslana
    • czytaj dalej
    • Europejski Trybunał Praw Człowieka wstrzymuje działanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej przy SN
    • czytaj dalej
    • Postanowienie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęciu postępowania przeciwko sędzi Marzannie Piekarskiej-Drążek
    • czytaj dalej

Archiwum

Galeria