IUSTITIA 3(37)/2019

Szanowni Państwo,

Czytelnicy, którzy otrzymali niekompletny numer Kwartalnika Iustitia nr 3/2019 prosimy o pilny kontakt z Redakcją celem przekazania egzemplarza właściwego. Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub pod adres: [email protected].

Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Redakcja
Kwartalnik SSP „Iustitia”

Temat Numeru

 • Akcja szkalowania sędziów zorganizowana w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Przedstawiamy Państwu blok tekstów dotyczących tzw. afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości, nazywanej też emigate. Jest to sytuacja bez precedensu w III RP. Ujawnione przez media fakty świadczą o tym, że była to polityczna akcja wymierzona w sędziów broniących niezależności sądownictwa. Akcja przeprowadzona przez władzę polityczną rękoma pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości. Z ujawnionej korespondencji wynika, że o działalności swoich podwładnych mógł wiedzieć sam minister Zbigniew Ziobro. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” kategorycznie sprzeciwiło się określaniu tej afery mianem „kłótni między sędziami”. Władza wykonawcza próbuje używać sędziów do realizacji własnych planów. Za pomocą kłamstw, oszczerstw, hejtu i przekupstwa usiłuje zdusić wszelkie przejawy niezależności. Warto poznać fakty, punkt widzenia jednej z ofiar tej haniebnej działalności i zapoznać się z komentarzami przedstawicieli różnych środowisk – od sędziów począwszy, poprzez prokuratorów, przedstawicieli świata nauki – po reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego.
  czytaj dalej

Prawo Ustrojowe

 • Istota sędziowskiego oporu
 • Jerzy Zajadło
 • Atak na polskich sędziów i polskie sądy ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej był już przedmiotem wielu analiz i dosyć dobrze zdiagnozowano jego istotę jako naruszenie zasady trójpodziału i równowagi władz. Chodzi w nim o polityczne podporządkowanie trzeciej władzy i wplecenie jej w pewną specyficzną wizję państwa i politykę realizowaną ostatecznie przez pozakonstytucyjny tzw. centralny ośrodek dyspozycji politycznej. Jest to więc fenomen, który wymyka się nie tylko klasycznym paradygmatom konstytucjonalizmu, lecz także prawoznawstwa w ogóle.
  czytaj dalej

Prawo Ustrojowe

 • Czy możliwe jest skuteczne wycofanie poparcia udzielonego sędziemu-kandydatowi do Krajowej Rady Sądownictwa?
 • Anna Rakowska-Trela
 • Obowiązujący stan prawny
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.2.1997 r. (dalej: Konstytucja, Konstytucja RP), która w art. 187 stanowi, że Krajowa Rada Sądownictwa (dalej: KRS) składa się z: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Ministra Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i osoby powołanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych, 4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów oraz 2 członków wybranych przez Senat spośród senatorów (ust. 1). Krajowa Rada Sądownictwa wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących. Kadencja wybranych członków Krajowej Rady Sądownictwa trwa 4 lata. Ustrój, zakres działania i tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa ustawa.
  czytaj dalej

Varia

 • Nie tylko rock and roll, czyli „Iustitia” na Pol’and’ Rock Festival 2019
 • Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek
 • W dniach od 30.7. do 3.8.2019 r. odbył się 25. festiwal Pol‘and’Rock w Kostrzynie nad Odrą. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustiita” już po raz trzeci gościło na tym festiwalu. Tym razem mieliśmy oddzielny namiot, gdzie mogliśmy prezentować przygotowany wcześniej program, a był on w tym roku bardzo bogaty.
  czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Przedstawicielki „Iustitii” w Neapolu i Amsterdamie
  • czytaj dalej
  • Rezolucja tymczasowa Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonywania przez Polskę wyroków ETPCz
  • czytaj dalej
  • Obradujący w Warszawie sędziowie z „Iustitii” poparli projekty ustaw przywracających praworządność
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria