IUSTITIA 4(46)/2021

Temat Numeru

 • Językoznawstwo sądowe w praktyce
 • Małgorzata Gębka-Wolak, Michał Szczyszek
 • Trudno oszacować liczbę wykonywanych rocznie w Polsce ekspertyz materiału językowego na potrzeby organów ścigania, sądów, kancelarii prawnych i osób prywatnych. Brakuje bowiem zbiorczych danych na temat udziału biegłych z zakresu językoznawstwa w ramach postępowań przygotowawczych, a dane o zasięganiu opinii biegłych w związku z postępowaniami sądowymi są rozproszone. Nie ulega jednak wątpliwości, że w Polsce – inaczej niż na przykład w krajach anglosaskich – korzystanie z opinii biegłych językoznawców nie stanowi powszechnej praktyki. Tym samym wiedza o potencjale badawczym dyscypliny oraz możliwościach jego zastosowania jest w środowisku prawniczym stosunkowo niewielka. Autorzy artykułów zamieszczonych w tym numerze „Kwartalnika Iustitia”, lingwiści, a zarazem czynni biegli sądowi, stoją na stanowisku, że ten stan rzeczy należy zmieniać. Wiedza z zakresu językoznawstwa powinna być szeroko wykorzystywana podczas stanowienia i stosowania prawa. Opracowanie numeru tematycznego dotyczącego praktycznych aspektów językoznawstwa sądowego, młodej subdyscypliny językoznawstwa stosowanego, jest jednym z działań, które temu celowi mają służyć.
  czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie ataków medialnych Zbigniewa Ziobry na sędzię Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w związku z wyrokiem wobec Mariki M.
  • czytaj dalej
  • Wnioski z badań przeprowadzonych przez panel Ariadna dla SSP „Iustitia”
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria