• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(46)/2021, dodano 14 marca 2022.

Plagiat jako przedmiot analizy biegłego językoznawcy

Michał Szczyszek
(inne teksty tego autora)

W dalszej analizie należało oszacować liczbowo stopień nasycenia tekstu kwestionowanego fragmentami nieoznaczonymi jako cytaty z innego(ych) tekstu(ów) porównywanego(ych). W tym celu zostały zliczone znaki (ze spacjami) zarówno w tekście kwestionowanym, jak i liczba znaków ze spacjami dla zsumowanych, wskazanych w Tabeli 1, fragmentów nieoznaczonych jako cytaty z innego(ych) tekstu(ów) porównywanego(ych).

Obliczony stosunek liczbowy między oboma grupami tekstów wyniósł 51%, tj. w całym tekście kwestionowanym znalazło się aż 51% zapisów należących do fragmentów nieoznaczonych jako cytaty z innego(ych) tekstu(ów) porównywanego(ych). Można było już w tym miejscu zadeklarować ponad wszelką wątpliwość, że tekst kwestionowany w 51% powiela zapisy innego(ych) tekstu(ów) porównywanego(ych).

W trakcie analiz okazało się (co już wyżej zasygnalizowano), że niektóre z przejętych fragmentów z innych dzieł są:

a)   Przytoczone dosłownie, bez zmian i modyfikacji, przykładowo:

Tabela 3.

Tekst kwestionowany

Tekst(y) porównywany(e)

Warsztat graficzny, dzięki wysokiemu poziomowi szkoły na Konwiktorskiej, znał nie gorzej niż studenci grafiki użytkowej.

Warsztat graficzny, dzięki wysokiemu poziomowi szkoły na Konwiktorskiej, znał nie gorzej niż studenci grafiki użytkowej.

 

b)   Bądź z nieznaczną modyfikacją:

Tabela 4.

Tekst kwestionowany

Tekst(y) porównywany(e)

Tworzy język najprostszych słów.

Tworzy język z najprostszych słów.

 

c)   W innych fragmentach modyfikacja jest posunięta dalej – zmianie podlegają formy fleksyjne, szyk zdania, a także m.in. wstawiono synonimy lub dodano/usunięto określone wyrazy, np.:

Tabela 5.

Tekst kwestionowany

Tekst(y) porównywany(e)

Jednym z celów wychowania jest między innymi ukształtowanie postawy twórczej wychowanka objawiającej się w kreatywnym nastawieniu do rzeczywistości, w otwartości na nowe i nieznane.
Metody wychowania do twórczości stosuje twórczy wychowawca (mistrz). Stwarza on warunki swobodnego rozwoju rekruta, dostarcza mu materiału do działań kreatywnych, podsuwa problemy do dyskusji, otwiera jego umysł i wrażliwość na świat.

Jednym z celów wychowania jest między innymi ukształtowanie postawy twórczej wychowanków objawiającej się w kreatywnym nastawieniu do rzeczywistości, w otwartości na nowe doświadczenia, w akceptowaniu tego, co nowe i nieznane. Metody wychowania do twórczości stosuje twórczy wychowawca. Stwarza on warunki swobody rozwoju dziecka, dostarcza mu materiału do działań kreatywnych, podsuwa problemy do dyskusji, otwiera jego umysł i wrażliwość na świat.

Strona 3 z 512345