• Temat numeru
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Sąd rodzinny wobec sytuacji na granicy polsko-białoruskiej (zarys metodyki)

Tomasz Błaszkiewicz, Mikołaj Iwański, Maja Jabłońska, Katarzyna Piotrowska
(inne teksty tego autora)

Family courts vis-a-vis the situation on the Polish-Byelorussian border (methodological outline)

Both national and international laws obligate Poland to provide protection to minors. Generally, the jurisdiction of Polish guardianship courts allows them to provide protection to minor foreigners in the situation when their life or health is in danger as well as to decide in matters of custody or guardianship for minors. In all those cases the courts shall apply Polish law. In principle, the decision to provide protection to a minor foreigner shall be issued by the court of appropriate jurisdiction with regard to the minor’s place of stay. However, the situations on the border require the courts to act more promptly and unconventionally. The source of problems is primarily the policy pursued by the executive authorities.

Key words: protection of a minor foreigner, threat to a minor’s life and health, family courts.

 

* Artykuł został opublikowany na stronie www.prawonagranicy.pl

** Autor jest sędzią Sądu Rejonowego w Sulęcinie.

*** Autor jest Asystentem w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

**** Autorka jest sędzią Sądu Rejonowego w Olsztynie.

***** Autorka jest sędzią Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku.

1 Por. wyrok ETPCz z 23.7.2020 r. M.K. i inni przeciwko Polsce (skargi nr 40503/17, 42902/17 oraz 43643/17), https://hudoc.echr.coe.int/fre?i= 001-207580.

Strona 8 z 8« Pierwsza...45678