TYMCZASOWE ARESZTOWANIE – ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY NIE KARA

  • wtorek, 10.12.2013
  • Miejsce : Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
  • Dodatkowe informacje: rozpoczęcie 10:30, zakończenie 12:00
  • REDAKCJA KWARTALNIKA SSP “IUSTITIA”

   zaprasza dziennikarzy na praktyczne szkolenie

   „TYMCZASOWE ARESZTOWANIE
   – ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY NIE KARA.”

   Szkolenie przeprowadzą doświadczeni sędziowie, adwokaci i kuratorzy
   udział w szkoleniu jest bezpłatny

   Data: 10 grudnia 2013 r. o g. 10.30 (czas ok. 150 minut)
   Miejsce: Wydawnictwo C.H. Beck
   ul. Bonifraterska 17 (budynek North Gate, 16 piętro) Warszawa

   W czasie szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

   • Środki zapobiegawcze – ogólne zasady stosowania, rodzaje środków nieizolacyjnych, kryteria wyboru środka.
   • Tymczasowe aresztowanie jako szczególny, najsurowszy środek zapobiegawczy –przesłanki stosowania.
   • Wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania – zasady obowiązujące przy składaniu takiego wniosku.
   • „Stosowanie tymczasowego aresztowania przez Sąd.
   • Postępowanie odwoławcze w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania.
   • Tymczasowe aresztowanie w kontekście praw człowieka i idea odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

   Kontakt w sprawie szkolenia: Bartłomiej Przymusiński, tel. 502 603 040
   Udział możliwy tylko po potwierdzeniu przez organizatorów.

  • Loading Map....