Jakub Litowski

  • Czas pracy sędziów
  • W artykule przedstawiono zagadnienie czasu pracy sędziów w odniesieniu zarówno do przyjętego zadaniowego systemu organizacji pracy sędziów, jak i potrzeby uwzględniania przepisów regulujących normy i wymiar czasu pracy, z których jasno wynikają ograniczenia co do dopuszczalnego wymiaru czasu pracy pracowników. Ze względu na niepełną … Czytaj dalej