dr Jan Turek

  • Iustitia atque omnia
  • W społeczeństwie pluralistycznym wielość systemów etycznych prowadzi do wielości ocen tego samego zdarzenia czy działania z punktu widzenia ich sprawiedliwości. Stąd istniejący w świecie podział na bogatych i biednych, rządzących i rządzonych, może wywołać wrażenie, że u podstaw funkcjonowania świata … Czytaj dalej