dr Jerzy P. Naworski

 • Przesłanki wystąpienia z pytaniem prawnym – glosa
 • Przesłanką skutecznego skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 390 § 1 KPC jest wykazanie wystąpienia w sprawie poważnych wątpliwości prawnych, a zarazem niezbędności oczekiwanej odpowiedzi dla rozstrzygnięcia sprawy. Przesądza to o obowiązku szczegółowego uzasadnienia, że dotychczasowe orzecznictwo, jak również doktryna … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Małgorzata Manowska ponownie uniemożliwia wykonanie orzeczeń TSUE
  • czytaj dalej
  • Stanowisko Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu w związku z pismem neo-KRS
  • czytaj dalej
  • Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria