dr Katarzyna Sznajder-Peroń LL.M. (Trier)

  • Dorozumiany wybór prawa w trakcie procesu – glosa
  • Stwierdzenie dokonania umownego wyboru statutu kontraktowego w sposób dorozumiany powinno być oparte na faktach pozwalających w całokształcie okoliczności sprawy wnioskować w sposób dostatecznie pewny, że strony złożyły zgodne oświadczenia woli co do tego wyboru (art. 3 Konwencji o prawie właściwym … Czytaj dalej