Konrad Graczyk

 • Doręczenia w niemieckim postępowaniu cywilnym
 • Doręczenie w każdym postępowaniu odgrywa ważną rolę, pozwala bowiem zapoznać się stronom z treścią pism procesowych. Tekst jest poświęcony doręczeniom uregulowanym w niemieckim kodeksie postępowania cywilnego. Regulacja ta ma charakter wzorcowy i jest stosowana także w innych postępowaniach. Pomimo tego, … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Polskie ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sprzeczne z prawem UE
  • czytaj dalej
  • Sprawy sędziów Łukasza Bilińskiego i Pawła Juszczyszyna przed ETPCz ze statusem „pilne”
  • czytaj dalej
  • Sprawozdanie z I Częstochowskiej Konferencji Prawniczej „Rola prawników w funkcjonowaniu Państwa Prawa”, 1.3.2019 r.
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria