Monika Stasiuk, dr Tomasz Baran

  • Kupowanie na umór,
    czyli o lęku egzystencjalnym i rozpasanej konsumpcji
  • Niniejszy artykuł zawiera krytyczną analizę wpływu lęku egzystencjalnego, wynikającego ze świadomości własnej śmiertelności, na zachowania konsumenckie i skłonność do gromadzenia dóbr materialnych. Odpowiada także na pytanie, na ile nieświadome mechanizmy obronne, aktywizowane w wyniku konfrontacji ze śmiercią, mogą wpływać na ocenę prawną … Czytaj dalej