Piotr Maziarz

  • O planach zniesienia ponad 1/3 części sądów rejonowych
  • W ostatnio przedstawionym władzom sądowym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości1 przyjęto założenie, że znoszeniu podlegać będą sądy … Czytaj dalej