Bogdan Kostyk

 • Konstytucyjna rola samorządu sędziów
 • Samorząd zawodowy sędziów stanowi element realizacji konstytucyjnej zasady trójpodziału i równowagi władz. Ma on na celu instytucjonalne wzmocnienie niezależności sądów i niezawisłości sędziów poprzez uruchomienie mechanizmu aktywności zawodowej sędziów w myśl zasady – jaki zakres kompetencji, taki zakres odpowiedzialności. Przedstawiona w niniejszym … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Małgorzata Manowska ponownie uniemożliwia wykonanie orzeczeń TSUE
  • czytaj dalej
  • Stanowisko Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu w związku z pismem neo-KRS
  • czytaj dalej
  • Sprawność postępowania sądowego a prawo do ochrony prawnej
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria