Monika Pawłowska

  • Skład sądu w sprawach opiekuńczych – uwagi praktyczne
  • Specyfika spraw prowadzonych przez wydziały rodzinne, zwłaszcza spraw nieprocesowych dotyczących osób małoletnich, wymaga od sędziów dużej elastyczności. Pomimo licznych nowelizacji KRO, regulacja ustawowa cały czas nie jest kompleksowa. Pewne rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę, często z czasem przestają być wystarczające wobec … Czytaj dalej