Tomasz Marczyński

  • Zasady etyki obowiązują wszystkich sędziów
  • W dniu 28.10.2011 r. wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie SNO 42/111 prawomocnie zakończyło się postępowanie dyscyplinarne wobec sędzi K. z Sądu Rejonowego w K. Postępowanie to wzbudziło duże zainteresowanie w środowisku sędziowskim oraz w mediach, gdzie stanowiło uzasadnienie tezy o … Czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

    • Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie ataków medialnych Zbigniewa Ziobry na sędzię Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w związku z wyrokiem wobec Mariki M.
    • czytaj dalej
    • Wnioski z badań przeprowadzonych przez panel Ariadna dla SSP „Iustitia”
    • czytaj dalej

Archiwum

Galeria