• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Czy w Polsce są wolne sądy?
Ocena z perspektywy trzech lat walki o praworządność1

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

11 Co ciekawe, w ciągu ostatnich 10 lat nie brakowało takich orzeczeń TK, które cechowały się krótkowzrocznością i naiwnością, w konsekwencji za dopuszczalny uznawano obecny system nadzoru polityków nad sądami np. wyrok TK z 15.1.2009 r., K 45/07, Dz.U. z 2009 r. Nr 9, poz. 57, wyrok TK z 7.11.2013 r., K 31/12, Dz.U. z 2013 r. poz. 1433.

12 Odpowiedź S. Zabłockiego dostępna na: https://youtube/D3vPV8Y0ync

13 Chodziło o wyroki TK stwierdzające niekonstytucyjność ustaw nowelizujących ustawę o TK. Wyrok TK z 9.3.2016 r. stwierdzał, że nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS z grudnia 2015 r. była niekonstytucyjna. Również wyrok TK z 11.8.2016 r. mówił, że nowa ustawa o TK z 22.7.2016 r. jest częściowo niekonstytucyjna.

14 Zob. wyroki TK: z 3.12.2015 r., K 34/15 i z 9.12.2015 r., K 35/15.

15 Zob. wypowiedź L. Morawskiego w Oxfordzie na: https://youtube.com/watch?v=3p5egncsjm4

16 Zob. https://konstytucyjny.pl/esperci-fundacji-batorego-bezpodstawne-zawieszenie-sedziow-tk-w-orzekaniu/

17 Przy wątpliwościach dotyczących prawidłowości jej wyboru.

18 Zob. https://www.iustitia.pl/2229-stanowisko-iustitii-w-sprawie-dzialan-rzecznika-praw-obywatelskich-dr-adama-bodnara

19 K 12/18, zob. https://iustitia.pl/2730-wspolne-stanowisko-stowarzyszen-sedziowskich-w-sprawie-wniosku-organu-dzialajacego-jako-krs-do-tk-o-stwierdzenie-niezgodnosci-z-konstytucja-rp-przepisow-o-krs

20 Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 ze zm.; dalej jako: TFUE.

21 K 7/18; zob. https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/10283-zabezpieczenie-przewidziane-w-kpc-majace-postac-zawieszenia-stosowania-przepisu-ustawy-objetej-do/

22 Takie postępowania toczą się w stosunku do sędziów: Ewy Maciejewskiej, Igora Tulei i Kamila Jarockiego.

23 Zob. http://lexso.org.pl/2018/06/07/dobra-zmiana-w-prokuraturze-raport-stowarzyszenia-prokuratorow-lex-super-omnia/; http://lexso.org.pl/2019/01/26/nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-stowarzyszenia-prokuratorow-lex-super-omnia/

24 Zob. http://panstwo-pis.pl/index.php/Raport:_Prokuratura_pod_spe­cjalnym_nadzorem

25 Zob. https://tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/andrzej-duda-byl-gos­ciem­-programu-kawa-na-lawe,793468.html

26 Zob. https://iustitia.pl/79-informacje/2304-polacy-ocenili-reformy-sadownictwa-sondaz

27 Podobny sposób działania miał miejsce w Polsce sanacyjnej; zob. też A. Rzepliński, Sądownictwo w Polsce Ludowej między dyspozycyjnością a niezawisłością, Warszawa 1989.

28 Zob. K. Markiewicz, Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad sądami i sędziami – de lege lata i de lege ferenda [w:] Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, pod red. J. Gudowskiego i K. Weitza, T. II, Warszawa 2011, s. 2909–2940.

29 Tej problematyki dotyczyła międzynarodowa konferencja zorganizowana przez SSP Iustitia – zob. B. Cis, Sprawozdanie z konferencji: Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości, Warszawa, 23.4.2018 r., Kwartalnik SSP „Iustitia” Nr 3/2018, s. 164–168.

Strona 10 z 13« Pierwsza...89101112...Ostatnia »