• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(34)/2018, dodano 7 marca 2019.

Czy w Polsce są wolne sądy?
Ocena z perspektywy trzech lat walki o praworządność1

prof. UŚ dr hab Krystian Markiewicz
(inne teksty tego autora)

70 Zob. niewielkie ograniczenia art. 115 § 2 ustawy o SN.

71 Ryabykh v. Russia, no. 52854/99, § 51–58, ECHR 2003-IX.; P. Grzegorczyk, op. cit., s. 181–182; Roseltrans v. Russia, no. 60974/00, § 24–28, 21.7.2005 r.; Sitkov v. Russia, no. 55531/00, § 30–33, 18.1.2007 r.; Vasilyev v. Russia, no. 66543/01, § 31–34, 13.10.2005 r.; Pravednaya v. Russia, no. 69529/01, § 24–25, 18.11.2004 r.; zob. In the Court’s view the principle according to which a fi nal judgment is a res judicata and resolves the dispute between the parties with fi nal eff ect is a fundamental element of the right to a fair trial guaranteed by Article 6 of the Convention In civil matters” – ­Kehaya and Others v. Bulgaria, no. 47797/99 and 68698/01, § 63, 12.1.2006 r.; Kot v. Russia, no. 20887/03, § 23–26, 18.1.2007 r.; Sovtransavto Holding v. Ukraine, no. 48553/99, § ­72–74, ECHR 2002-VII; Vasilyev v. Ukraine, no. 11370/02, § 61–65, 21.6.2007 r.; ­Lizanets v. Ukraine, no. 6725/03, § 31, 31.5.2007 r.; ­Urbanovici v. Romania, no. 24466/03, § ­26–30, 23.9.2008 r.; Androsov v. Russia, no. 63973/00, § ­61–66, 6.10.2005 r.; Driza v. Albania, no. 33771/02, § 63–65, ECHR ­2007-XII (­extracts); Roşca v. Moldova, no. 6267/02, § 25–27, 22.3.2005 r., cyt. za P. Grzegorczykiem, op. cit., s. 181–182.

72 Druk sejmowy Nr 639, Sejm V kadencji; dostępny na: https:/sejm.gov.pl; S. Waltoś, Ławnik – czy piąte koło u wozu? [w:] Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, pod red. T. Grzegorczyka, Warszawa 2011, s. 528–529.

73 W. Wróbel, zob. https://web.facebook.com/karne24/posts/dr-hab-w%C5%82odzimierz-wr%C3%B3bel-prof-uj-o-nowej-izbie-dyscyplinarnej-sn-kontrola-spraw/547917265638256/?_rdc=1&_rdr, https://www.iustitia.pl/81-uchwaly/2679-uchwala-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-wstrzymania-postepowan-dyscyplinarnych

74 Stanowisko zarządu SSP „Iustitia”, dostępne na: https://iustitia.pl/ 79-informacje/2650-stanowisko-zarzadu-ssp-iustitia-z-dnia-16-11-2018-r-dotyczace-konsekwencji-konkursu-na-stanowiska-sedziow-sadu-najwyzszego

75 Zob. https://sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID= 498-292d9931-9fa5-4b04-8516-5c932ff6bdf2&ListName=Wydarzenia

76 Zob.https://rmf24.pl/raporty/raport-batalia-o-sady/fakty/news-eleganckie-pouczenie-tsue-dla-prezesa-izby-dyscyplinarnej-sn,nId,2715956

77 Zob. http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-619/18

78 Niektórzy o nich mówią kamikadze, Wywiady z tzw. kamikadze – sędziami Arkadiuszem Tomczakiem, Piotrem Gąciarkiem oraz J. Barcikiem, Kwartalnik „Iustitia” Nr 2018/3, s. 153–159 oraz nagrania z ich przesłuchań, dostępne na: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2480-ujawniamy-przebieg-przesluchania-sedziego-piotra-gaciarka-przez-zespol-ds-oceny-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-22-sierpnia-2018-r; https://iustitia.pl/no­wa-krs-no­wy-sn/2484-ujawniamy-przebieg-przesluchania-czlonka-zarzadu-ssp-iustitia-sedziego-arkadiusza-tomczaka-przez-zespol-d-s-oceny-kra­jo­wej-rady-sadownictwa-z-23-sierpnia-2018-r-zapis-dzwiekowy; https://iusti­tia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2547-przesluchania-w-krs-mam-talent-do-kontroli-nadzwyczajnej

79 Opinie M. Florczak-Wątor, T. Zalasińskiego, dostępne na: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2497-konkurs-bez-kontrasygnaty-jest-niewazny-opinia-prawna; S. Patyry, dostępna na: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2587-brak-kontrasygnaty-premiera-oznacza-niewaznosc-konkursu-do-sadu-najwyzszego-opinia-prof-dr-hab-slawomira-patyry-2; A. Rakowskiej-Treli, dostępna na: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2591-konkurs-do-sadu-najwyzszego-jest-niewazny-opinia-prawna-2; J. Ciapały, dostępna na: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2598-delikt-konstytucyjny-prezydenta-opinia-prawna-dr-hab-jerzego-ciapaly

80 Opinia J. Zimmemanna, dostępna na: https://iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/2496-prezydent-zlamie-prawo-powolujac-sedziow-sn-przed-terminem-opinia-prawna-prof-zw-dr-hab-jan-zimmermann

81 Opinia A. Jakubeckiego, dostępna na: https://www.iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2579-prezydent-musi-czekac-opinia-prawna-prof-andrzeja-jakubeckiego

82 Zob. https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/2698-naczelny-sad-administracyjny-kieruje-pytania-prejudycjalne-do-trybunalu-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-w-sprawie-usuwania-sedziow-sadu-najwyzszego

83 Zob. https://iustitia.pl/81-uchwaly/2679-uchwala-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-wstrzymania-postepowan-dyscyplinarnych

84 Decyzję do KRS zaskarżyli m.in. sędziowie: T. Marczyński, wiceprezes SSP „Iustitia” oraz W. Żurek, b. rzecznik KRS, który od negatywnej decyzji KRS odwołał się do SN.

Strona 13 z 13« Pierwsza...910111213