• Varia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(11)/2013, dodano 11 kwietnia 2013.

Kupowanie na umór,
czyli o lęku egzystencjalnym i rozpasanej konsumpcji

Monika Stasiuk, dr Tomasz Baran
(inne teksty tego autora)

Monika Stasiuk - autorka jest doktorantką w Zakładzie Filozofii Kultury na Wydziale Filozofii i Socjologii UW.

dr Tomasz Baran – autor jest adiunktem w Katedrze Psychologii Osobowości Wydziału Psychologii UW, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej i European Association of Social Psychology.

1 G.W. Bush, 12.10.2001 r.; za: J. Arndt, S. Solomon, T. Kasser, K.M. Sheldon, The Urge to Splurge: A Terror Management Account of Materialism and Consumer Behavior [w:] „Journal of Consumer Psychology” Nr 14(3)/2004, s. 198–212.

2 J. Greenberg, T. Pyszczynski, S. Solomon (1986), The causes and consequences of a need for self-esteem: A Terror Management Theory[w:] Public Self and Private Self, pod red. R.E. Baumeister’a, New York: Springer-Verlag, s. 189–212.

3 J. Arndt, S. Solomon, T. Kasser, K.M. Sheldon [w:] op. cit.

4 J. Greenberg, T. Pyszczynski, S. Solomon, The causes…[w:] op. cit., s. 189–212.

5 J. Greenberg, T. Pyszczynski, S. Solomon, 2003, za: J. Arndt, S. Solomon, T. Kasser, K.M. Sheldon [w:] op. cit.

6 Za: J. Arndt, S. Solomon, T. Kasser, K.M. Sheldon [w:] op. cit.

7 Ibidem.

8 T. Kasser, K.M. Sheldon (2000), On Wealth and Death: Materialism, Mortality Salience, and Consumption Behavior [w:] „Psychological Science”, Vol. 11(4)/2000, s. 348–351.

9 N. Mandel, D. Smeeters, (2008), The Sweet Escape: Effects of Mortality Salience on Consumption Quantities for High- and Low-Self-Esteem Consumers [w:] „Journal of Consumer Research”, Inc., Vol. 35/2008, s. 309–323.

10 Por. M. Heidegger, Bycie i czas, przeł. B. Baran, Warszawa 1994.

Strona 4 z 41234