IUSTITIA 4(14)/2013

Dnia 17 grudnia 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało nowy wykaz czasopism naukowych. Miło nam poinformować, że zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r. (część B, poz. 1274) Kwartalnik SSP „Iustitia” znalazł się we wspomnianym wykazie (załącznik B, pozycja 1274)

Zobacz więcej »

IUSTITIA 4(14)/2013

Temat numeru

 • Glosy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12.12.2012 r., K 1/12 – cz. II
 • Katarzyna Gajda-Roszczynialska
 • Przedstawiamy Państwu glosy do wyroku TK z 12.12.2012 r., K 1/12, Dz.U. z 2012 r. poz. 1510 w sprawie
  tzw. ustawy zamrażającej wynagrodzenia sędziowskie w 2012 r. Zostały one nadesłane na konkurs ogłoszony przez nasz Kwartalnik. W poprzednim numerze (Nr 3/2013) zostały opublikowane glosy autorstwa A. Kanafka, Prawo kontra wola polityczna (s. 117–123) oraz H. Duszka-Jakimko, W. Jakimko, Budżetowa godność wynagrodzenia sędziego (s. 124–130). czytaj dalej

Prawo karne

 • Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w orzecznictwie sądowym
 • Cezary Waldziński
 • Niniejszy artykuł zawiera analizę dogmatyczną instytucji określonej w art. 151 KKW, tj. fakultatywnego odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności. Autor opracowania krytycznie ustosunkował się do wykładni tego przepisu zaprezentowanej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz wskazał inny sposób jego interpretacji, zapewniający zgodność tej regulacji z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa. czytaj dalej

Ważne pytania

  • Nadmierna rutyna jest niebezpieczna,
   z prof. UŚ dr. hab. Maciejem Szpunarem,
   rozmawiają
  • Krystian Markiewicz i Bartłomiej Przymusiński
  • Krystian Markiewicz, Bartłomiej Przymusiński: : Jakie są Pana pierwsze odczucia w roli rzecznika?
   prof. Maciej Szpunar:
   Nie mam wątpliwości, że jest to bardzo duże wyzwanie. Wystarczy pomyśleć, jak wielką rolę w procesie integracji europejskiej odegrał Trybunał Sprawiedliwości. Mam również świadomość, że pełnienie przeze mnie funkcji pierwszego polskiego rzecznika generalnego będzie miało wpływ na postrzeganie Polski, w tym polskiej tradycji prawnej, przez środowisko prawnicze całej Unii Europejskiej. Bardzo pomocne okazały się moje wcześniejsze doświadczenia z tą instytucją – najpierw jako stażysty, a potem, przez niemal 5 lat, jako pełnomocnika rządu polskiego w postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej. czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Przedstawicielki „Iustitii” w Neapolu i Amsterdamie
  • czytaj dalej
  • Rezolucja tymczasowa Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wykonywania przez Polskę wyroków ETPCz
  • czytaj dalej
  • Obradujący w Warszawie sędziowie z „Iustitii” poparli projekty ustaw przywracających praworządność
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria