IUSTITIA 4(30)/2017

Temat Numeru

 • Kilka uwag o „reformowaniu” Krajowej Rady Sądownictwa
 • Piotr Uziębło
 • Już od 2016 r. toczyły się prace nad zmianami związanymi z ukształtowaniem składu oraz prac Krajowej Rady Sądownictwa. Ostateczny efekt tych zmian wynika z przyjętej 8.12.2017 r. nowelizacji ustawy o KRS. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim sposobu kreacji członków tego organu, co wiązało się z powierzeniem ich wyboru pierwszej izbie polskiego parlamentu. Można mieć bardzo poważne wątpliwości, czy przyznanie Sejmowi prawa do wyboru członków KRS będących sędziami nie narusza fundamentów Konstytucji RP, a mianowicie art. 187 ust. 1 pkt 2 w zw. z jego pkt 3 Konstytucji RP, a także zasady podziału i równowagi władz wskazanej w jej art. 10. Wszystko to powoduje, że ocena przyjętej zmiany musi być jednoznacznie negatywna.
  czytaj dalej

Ważne Pytania

 • Niezależność sądów i niezawisłość sędziów powinny być dla wszystkich oczywiste, wywiad z adw. Jackiem Trelą, Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej
 • Edyta Bronowicka, Tomasz Zawiślak: Panie Prezesie, w tym roku adwokaci obchodzą 100-lecie Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Czym ten jubileusz jest dla Pana?
  Jacek Trela: To zaszczyt, że właśnie mi przypadło w udziale sprawowanie funkcji prezesa NRA w roku jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, z czym wiąże się też ogromny obowiązek przeprowadzenia obchodów w godny sposób. To czas świętowania, przypominania chlubnych kart historii zapisanych przez pokolenia adwokatów. I to właśnie robimy. W zakładce 100-lecia naszej strony internetowej: www.adwokatura.pl prezentujemy historię, sylwetki zasłużonych adwokatów, ważne wydarzenia historyczne, a także sentencje i ciekawostki związane z naszym zawodem.
  czytaj dalej

Ważne Pytania

 • Bez niezależnych prawników, sądownictwa nie ma demokracji. Jest autorytaryzm, wywiad z Maciejem Bobrowiczem, Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych
 • Edyta Bronowicka, Tomasz Zawiślak: Panie Prezesie, czy sytuacja sądownictwa uzasadnia wprowadzone ostatnio zmiany? Czy przyczynią się one do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza do przyspieszenia postępowań sądowych, do urzeczywistnienia konstytucyjnego prawa do sądu?
  Maciej Bobrowicz: Nie tylko my, ale każdy sędzia czytający ten periodyk doskonale wie, że nie taka była istota tych zmian. Zmiany w KRS czy SN nie mają przecież nic wspólnego z poprawą jakości pracy polskiego sądownictwa. Gdyby tak miało być, to debatowalibyśmy o praktycznych zmianach w sądownictwie powszechnym czy też o koniecznych zmianach w KPC.
  czytaj dalej

Aktualny numer

Ankieta

Aktualności

  • Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie ataków medialnych Zbigniewa Ziobry na sędzię Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w związku z wyrokiem wobec Mariki M.
  • czytaj dalej
  • Wnioski z badań przeprowadzonych przez panel Ariadna dla SSP „Iustitia”
  • czytaj dalej

Archiwum

Galeria