• Prawo karne
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 25 sierpnia 2021.

Ocena odurzenia narkotykowego kierowców (drugged driving) w krajach europejskich na przykładzie amfetaminy

Krzysztof L. Krzystyniak
(inne teksty tego autora)

Skutki uboczne przewlekłego działania amfetaminy jako farmaceutyku to możliwa bezsenność, utrata wagi, anoreksja. Przedawkowanie amfetaminy może powodować nudności, wymioty, skurcze brzucha, wzrost ciśnienia krwi i tętna, możliwe zaostrzenie (istniejących) tików nerwowych. Amfetamina jako farmaceutyk znana była i jest pod wieloma nazwami, w różnych formułach chemicznych23 (Tab. 1; przykłady).

Tab. 1. Nazwy handlowe i formuły farmaceutyczne amfetamin

Nazwa handlowa (przykłady) Formuła
Benzedrine, Psychedrine, Allodene, Adipan, Mecodrine racemat d,l,-amfetamin
Acetemin, Actedron, Altenol, Psychoton, Procentra siarczan d-amfetaminy
Addedral mieszane enancjomery  d-, l-amfetaminy
Lisdexamfetamine dimesylate, Vyvanese lek amfetamina-lizyna

 

Zarejestrowany w USA i Kanadzie lek LDX (lidexamfetamine mesylate) stosowany jest w leczeniu dzieci, nastolatków i dorosłych z nadpobudliwości z deficytem uwagi ADHD, jest stosowany również w Brazylii, Australii, natomiast w Europie dopuszczony jest w niektórych krajach do leczenia ADHD dorosłych (Dania, Szwecja)24. Jest również stosowany w USA w kontroli kompulsywnego objadania się BED (binge eating disorder). Lek LDX jest konglomeratem aminokwasu lizyny i d-amfetaminy, która uwalniana jest w krwinkach czerwonych. Jest to pierwszy długo działający (do 13–14 godz.) lek na bazie amfetaminy. Lecznicza dawka 100 mg LDX odpowiada 40 mg „czystej” amfetaminy. W 2015 r. w meta-analizie klinicznych badań medycznych wykazano, że amfetamina stosowana w niskich dawkach przez zdrowych dorosłych uczestników badań powodowała umiarkowaną poprawę utrzymania uwagi, poznawania (cognition), w tym pamięci roboczej, długoterminowej pamięci, motywacji25. W ponad 100-letniej historii amfetaminy, od jej odkrycia i wyprodukowania, zebrano bardzo obszerne dane biologiczne, farmakologiczne, medyczne i toksykologiczne, które pozwalają precyzyjnie ocenić działanie tej substancji. Co istotne, w międzynarodowych badaniach, w tym w badaniach skandynawskich, wykonywano szereg testów u kierowców – ochotników, którzy w trakcie testu byli pod wpływem określonych dawek amfetaminy26.

Dawki amfetaminy. Aktualnie akceptowany jest pogląd, że w przypadku amfetaminy i jej pochodnych nie ma precyzyjnej (np. liniowej) zależności dawka – efekt. Dlatego stężenia amfetaminy we krwi dzieli się na trzy zakresy: (a) dawka śmiertelna/z utratą przytomności („comatose-fatal”), (b) dawka toksyczna („toxic”), (c) dawka terapeutyczna („therapeutic”)27. Ten trzeci zakres dawek terapeutycznych amfetaminy oceniany jest na 20–100 ng/ml krwi. W praktyce nie ma potrzeby zajmowania się dwoma zakresami dawek śmiertelnych i toksycznych, ponieważ wykryte u kierowców dawki amfetaminy mieszczą się zazwyczaj w zakresie dawek odurzających (rzędu np. 400–800 ng/ml ) lub w zakresie terapeutycznych stężeń amfetaminy jako leku (20–100 ng/ml). Warto dodać, że amfetamina jest metabolitem często nadużywanej metamfetaminy, oznacza się również proporcje amfetaminy do metamfetaminy we krwi. Proporcje te, w zakresie >3<10 sugerują, że doszło do użycia wyłącznie samej metamfetaminy28.

Dawki toksyczne amfetaminy. Pokrótce warto przyjrzeć się wartościom dawek toksycznych u kierowców, którzy zginęli, prowadząc pod wpływem amfetaminy, lub zostali zatrzymani z powodu podejrzenia o prowadzenie pod wpływem środków odurzających. Wyniki analiz przedstawiane są w jednostkach mikrogramów (lub części miligrama) amfetaminy/litr krwi, albo podane w jednostkach nanogramów na mililitr krwi. Dla porównania dane przedstawiono w przeliczeniu na nanogramy/mililitr krwi (ng/ml): 1 miligram/ litr = 1 mikrogram/mililitr = 1000 nanogramów/mililitr; przykładowo: 100 nanogramów/mililitr = 0,1 mikrograma/mililitr = 0,1 miligrama/litr.

Strona 4 z 8« Pierwsza...23456...Ostatnia »